กิจกรรมวันหยุด สำหรับครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ที่ต้องการหากิจกรรมทบทวน กิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆของลูก ทำร่วมกันที่บ้าน ในส่วนนี้ของเวปไซต์แม่ไก่ เราจะจัดทำ และรวบรวม กิจกรรมง่ายๆ กิจกรรมแนะนำ ไว้ให้คุณพ่อ คุณแม่ค่ะ โดยจะมีคลิปประกอบสั้นๆ สาธิตการนำกิจกรรมให้คุณพ่อ คุณแม่ และเด็กๆดูร่วมกันก่อนทำกิจกรรมค่ะ

กิจกรรมวันหยุดสำหรับเด็กในบ้าน

ส่วนในมุมนี้จะแนะนำสถานที่การเรียนรู้ต่างๆที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวที่สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมเรียนรู้กันทั้งครอบครัว พร้อมกับกิจกรรมดาวน์โหลดได้สำหรับเด็กๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และส่งเสริมให้ความรู้ที่ได้จากการเดินทางติดอยู่ในความทรงจำของเด็กๆ

กิจกรรมวันหยุดสำหรับเด็กนอกสถานที่

แบ่งตามภาค

สถานที่ทั้งหมด

 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม สิ่งที่น่าสนใจ คือ แสตมป์ดวงแรกของไทย ชุด “โสฬส” สมัยรัชกาลที่ 5 ,แสตมป์ดวงแรกของโลกและตู้ไปรษณีย์เก่าแก่อายุ 136 ปี ศิลปะส […]
 • ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม สัมผัสป่านิเวศจำลอง เรือนยอดไม้ หอชมป่า เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่คุณพ่อคุณแม่สามารถพาเด็กๆ มาสัมผัสกับธรรมชาติในกรุงเทพฯ […]
 • ฟาร์มเดอเล็ก
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม กิจกรรมทางการเกษตร กิจกรรมขี่ม้า ฟาร์มเดอเล็ก เป็นฟาร์มที่เปิดขึ้นมาสำหรับเด็กๆ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกระบวนการและ […]
 • พิพิธภัณฑ์พระราม ๙
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการ เรียนรู้ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศที่สำคัญของโลกและของไทย เป็นพิพิธภัณฑ์ในเครือของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศา […]
 • สเปซ อินสไปเรียม (Space Inspirium)
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เรียนรู้เรื่องราวทางด้านอวกาศ ผ่านโซนกิจกรรมต่างๆ เช่น กำเนิดเอกภพ, โรงภาพยนต์ 3 มิติ , โซนดาวเทียม เป็นต้น พิพิธภัณฑ์อวกาศ […]
 • พิพิธภัณฑ์ยางพารา Rubber Land 
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เรียนรู้เรื่องราวของยางพาราผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย Rubber Land (รับเบอร์ แลนด์) ดินแดนยางพาราแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเ […]
 • อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บูรพม […]
 • พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และงานแสดงแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามแนวปรัชญาเ […]
 • สถานีวิจัยลำตะคอง
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม แหล่งเรียนรู้เรื่องพฤกษศาสตร์และแมลง ถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่ใช่พิพิธภัณฑ์แต่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ […]
 • ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว หรือพิพิธภัณฑ์สิรินธร
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว หรือพิพิธภัณฑ์สิรินธร จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์อย่างเต็มรูปแบบ ภาย […]
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีสำคัญของไทย ที่ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการดำรงชีวิตสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลัง […]
 • พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม จัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดดอกไม้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางชนช […]
 • พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม จัดแสดงในส่วนของนิทรรศการเงินตรา นิทรรศการบทบาทหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย, นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และนิทรรศการห […]
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม การจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย งานประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา รวมไปถึงน […]
 • พิพิธภัณฑ์เหรียญ
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม การแสดงเงินตรา เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก เงินตราต่างประเทศ กรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงอาคารสำนักบริหารเงินตราและเปิดให้เข้าชมใ […]
 • พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม การแสดงเกี่ยวกับการบิน เช่น เครื่องบิน เครื่องยนต์ มีนิทรรศการภาพถ่ายบอกเล่าความเป็นมาต่างๆ รวมถึงห้องสมุดประวัติศาสตร์ด้าน […]
 • หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม มีการจัดนิทรรการและงานศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือเรียกสั้นๆ ว่า หอศิลป์กรุงเทพฯ เป็นพิพิธภัณฑ […]
 • พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ
  เหมาะสำหรับ เด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป กิจกรรม ทำความรู้จักบุคคลสำคัญหลากหลายวงการทั้งไทยและต่างประเทศ สามารถถ่ายภาพได้ เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งในเครือมา […]
 • นิทรรศรัตนโกสินทร์
  เหมาะสำหรับ เด็กทุกวัย กิจกรรม แสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ย […]
 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
  เหมาะสำหรับ เด็กทุกวัย กิจกรรม การจัดแสดงผลงานเชื่อมโยงเทคโนโลยีสากลกับเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทย นิทรรศการ และการแสดง ตะลุยพิพิธภัณฑ์ การทดลองวิทยา […]
 • TK park สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park)
  เหมาะสำหรับ เด็กทุกวัย กิจกรรม มุมหนังสือ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ มัลติมีเดีย มุม ASEAN Knoeledge Corner โซน Mind Room และโซนอินเทอร์เน็ต TK park สำนักงานอ […]
 • พิพิธภัณฑ์เด็ก
  เหมาะสำหรับ เด็กทุกวัย กิจกรรม ประกอบด้วยอาคารนิทรรศการและลานกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่สืบเนื่องจาก พระราชปรารภในสมเด็จพระนาง […]
 • มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เรียนรู้รากเหง้าของชาวไทย โดยเน้นไปที่กลุ่มชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แนวใหม่ให้เป็นแหล่งเรี […]
 • ท้องฟ้าจำลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เรียนรู้เอกภาพระบบสุริยะ เรียนรู้ดวงดาว ท้องฟ้าจำลอง หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา แหล่งเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ […]
 • พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรที่เน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาเศรษฐ […]