แบบฝึกหัดที่อยู่ในเวปไซต์นี้ถูกผลิตขึ้นมาใหม่สำหรับเวปไซต์นี้โดยเฉพาะ แบบฝึกหัดทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเวปแม่ไก่ อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เนื้อหา และแบบฝึกหัดที่อยู่ในเวปไซต์นี้ ดังนี้


1.แบบฝึกหัดที่อยู่ในหน้าเวปไซต์อนุญาตให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ประกอบการเรียนรู้

2.ไม่อนุญาตให้นำไฟล์แบบฝึกหัด ไปขายเพื่อทำกำไร โดยไม่ได้รับอนุญาต

3.ไม่อนุญาตให้นำแบบฝึกหัดไปผลิตเป็นสินค้าเพื่อการขาย โดยไม่ได้รับอนุญาต

4.เนื้อหาที่เผยแพร่ในส่วนของบทความ คอมเม้นท์ และอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน กรุณาเขียนอ้างอิงตามหลักสากล

5.โรงเรียน คุณครู หรือท่านใดที่นำแบบฝึกหัดไปใช้ในการสอนโดยต้องการลบเครดิต โลโก้ หรือดัดแปลงใดๆ กรุณาแจ้งให้ทางเวปไซต์ทราบ เพื่อเคารพสิทธิของผู้ผลิตที่ทำมาด้วยความตั้งใจดี