สอบถามข้อมูลหรือติดต่อรายละเอียดต่างๆได้ดังนี้

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
contact.rainbowhen@gmail.com

แจ้งปัญหาเวปหรือไฟล์แบบฝึกหัดบกพร่อง
contact.rainbowhen@gmail.com หรือ 
Inbox messages ที่หน้า Facebook ของ Rainbowhen

สถานที่ทำการ
โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
51 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/39 ดินแดง กทม. 10400