ยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่ของแม่ไก่จ้า แบบฝึกหัดทั้งหมดในเว็ปไซต์นี้ผลิตขึ้นมาใหม่สำหรับเว็ปไซต์นี้โดยเฉพาะ เราจัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทย โดยสรรหาและจัดทำแบบฝึกหัดที่มีคุณภาพให้เด็กไทยได้ใช้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

แบบฝึกหัดทั้งหมดเปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรี กรุณาอ่านบทความเรื่องการใช้งานสำหรับรายละเอียดการดาวน์โหลด บางแบบฝึกหัดจำกัดให้ดาวน์โหลดฟรีสำหรับสมาชิกเท่านั้น