จำนวนเลข

คัดตัวเลข 1-10 ไทยและอารบิค หัดนับจำนวนเลข

คัดตัวเลข 1-10 ไทยและอารบิค หัดนับจำนวนเลข แบบฝึกหัดคัดลายมือตัวเลขอย่างง่าย จำนวน 1-10 ทั้งแบบจำนวนเลขไทย และ จำนวนเลขอารบิค […]

คณิตศาสตร์

จำนวนเลข 1-100 เขียนตัวเลขก่อนและหลังจำนวนเลขที่กำหนดให้

จำนวนเลข 1-100 เขียนตัวเลขก่อนและหลังจำนวนเลขที่กำหนดให้ แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเลข รู้จักตัวเลขจำนวน 1-100 สามารถเขียนตัวเลขที่มาก่อนและหลังตัวเลขที่กำหนดให้ได้ แบบฝึกหัดจำนวนเลขอื่นๆ แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ […]

คณิตศาสตร์

แบบฝึกหัดอนุบาล เขียนจำนวนเลข 1-50

แบบฝึกหัดอนุบาล เขียนจำนวนเลข 1-50 ที่หายไปให้สมบูรณ์ เราขอความร่วมมือไม่ดัดแปลงหรือแก้ไข แบบฝึกหัดบน website เรานี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ค่ะ […]

คณิตศาสตร์

โยงเส้นจับคู่ตัวเลข กับตัวหนังสือ ไทยและอารบิค

แบบฝึกหัดอนุบาลเรียนภาษาไทยและเลข คณิตศาสตร์ รู้จักตัวเลขไทย และเลขอารบิค จำนวน 1-10 โยงเส้นจับคู่ตัวเลข กับตัวหนังสือ ไทยและอารบิค ได้ถูกต้อง […]

คณิตศาสตร์

เรียงจำนวนเลขจากน้อยไปมาก

หัดรู้จักค่าจำนวนเลข แบบฝึกหัดอนุบาล จงเรียงจำนวนตัวเลขให้ถูกต้อง จำนวนเลขไม่เกิน 20 เรียงจำนวนเลขจากน้อยไปมาก ได้ แบบฝึกหัดอนุบาล 2 แบบฝึกหัดอนุบาล […]

คณิตศาสตร์

เรียงจำนวนจากมากไปน้อย

แบบฝึกหัดอนุบาล 3 รู้จักจำนวนเลข เรียงจำนวนจากมากไปน้อย ได้ เราขอความร่วมมือไม่ดัดแปลงหรือแก้ไข แบบฝึกหัดบน website เรานี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต […]

คณิตศาสตร์

นับจำนวนภาพแล้วเขียนตัวเลข

แบบฝึกหัดอนุบาล วิชาคณิตศาสตร์ นับจำนวนภาพแล้วเขียนตัวเลข แบบง่าย ฝึกเขียนทั้งตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิค เราขอความร่วมมือไม่ดัดแปลงหรือแก้ไข แบบฝึกหัดบน website เรานี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต […]

จำนวนเลข

นับจำนวนภาพและเขียนตัวเลขให้ถูกต้อง

นับจำนวนภาพและเขียนตัวเลขให้ถูกต้อง แบบฝึกหัดอนุบาล วิชาคณิตศาสตร์ ฝึกนับเลข จำนวนไม่เกิน 10 แล้วระบายสีให้สวยงาม แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มี […]

จำนวนเลข

เขียนทับรอยเลข 0-9 และระบายสี เตรียมความพร้อมอนุบาล

เขียนทับรอยเลข 0-9 และระบายสี แบบฝึกหัดอนุบาล เตรียมความพร้อมอนุบาล ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มี Spam […]