คณิตศาสตร์

หัดเขียนเครื่องหมาย มากกว่า น้อยกว่า

หัดเขียนเครื่องหมาย มากกว่า น้อยกว่า แบบฝึกหัดอนุบาล เตรียมความพร้อมอนุบาล วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มากกว่า น้อยกว่า ฝึกการเขียนเครื่องหมายจามรอยประ […]

คณิตศาสตร์

มากกว่า น้อยกว่า

มากกว่า น้อยกว่า แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ นับจำนวนภาพแล้วทำเครื่องหมายที่กลุ่มที่มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าตามที่กำหนด […]