Sale!

หนังสือคู่มือการเลี้ยงลูก หนังสือคู่มือ เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม

฿65

หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกให้ถูกธรรม คู่มือสำคัญในการเลี้ยงลูกสำหรับคุณพ่อ คุณแม่สมัยใหม่ที่ต้องการปลูกฝัง เมล็ดพันธ์การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับลูกตั้งแต่เยาว์วัย สร้างภูมิคุ้มกัน ทางจิตใจให้กับลูกตั้งแต่เล็กๆ

Description

คู่มือการเลี้ยงลูก หนังสือคู่มือ เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3

หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกให้ถูกธรรม คู่มือสำคัญในการเลี้ยงลูกสำหรับคุณพ่อ คุณแม่สมัยใหม่ที่ต้องการปลูกฝัง เมล็ดพันธ์การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับลูกตั้งแต่เยาว์วัย สร้างภูมิคุ้มกัน ทางจิตใจให้กับลูกตั้งแต่เล็กๆ

หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกให้ถูกธรรม เป็นหนังสือคู่มือ สำหรับผู้ปกครองของ โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ เขียนโดย อาจารย์ฟูเฟื่อง อินทรสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ ที่ www.ssaschool.com 

 

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

คู่มือการเลี้ยงลูกให้ถูกธรรม เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามยุทธศาสตร์โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ ซึ่งผู้เขียนได้ทดลองใช้ มีประสบการณ์กับเด็กปฐมวัยมากว่า 40 ปี และได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีความปรารถนาจะให้เด็กๆได้เป็นผู้สร้างโลกที่สวยงามในอนาคต สมดังเจตนารมณ์ของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่ได้ให้ความสำคัญเรียกร้องให้ศีลธรรม จงกลับมาก่อนโลกาจะวินาศว่า “ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพ ของโลก”

กราบระลึกคุณในพระธรรมที่มีอยู่ในท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ผู้นำจิตวิญญาณของโรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ พระอริยเจ้าในทุกชาติทุกศาสนา พระธรรมในบิดามารดา ครูบาอาจารย์ และ กัลยาณมิตรทางธรรมทุกรูปทุกท่าน ตลอดจนสรรพสัตว์ สรรพสิ่งที่ทำให้ชีวิตนี้ได้ยังประโยชน์แก่ผู้อื่น

 

ธรรมะคือ อะไร

รรมะคือธรรมชาติทุกๆสิ่ง ทุกๆสิ่งเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติ คือธรรมะ ผู้ก่อเกิด ผู้รักษา ผู้ท‡ลาย ชีวิตอยู่ได้ ด้วยการพึ่งพา ธรรมชาติ ต้องเป็นไปตาม กฏของธรรมชาติ เราไม่อาจฝืนธรรมชาติได้ เป็นสิ่งเฉียบขาดตายตัวเสมอกันทุกคน ชีวิตจึงเป็นสิ่งปรุงแต่งโดย ธรรมชาติเป็นของไม่เที่ยง (อนิจจัง) ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ (ทุกขัง) และไม่มีตัวตน ที่แท้จริง (อนัตตา)

 

ธรรมะจึงเป็นเครื่องมือของชีวิต ให้ใช้ชีวิตถูกต้อง ตามกฏของ ธรรมชาติ เหมือนกับ เราจะใช้เครื่องใช้ สักอย่างก็ต้องทำตามวิธีการและ ขั้นตอนที่ระบุไว้ ใช้ผิดวิธีก็เกิดความเสียหาย

ธรรมะจึงเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันให้คิดถูก พูดถูก ท‡ถูก ดำเนินชีวิตไปด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหา ไม่มีทุกข์

“ถ้าหากคนทุกคนในโลกยอมรับรู้ถึงความจริงอันประเสริฐสุดคือ ความที่มนุษย์ทุกคนเป็นหนี้บุญคุณต่อกันและกัน แม้แก่คนที่เป็นศัตรูของกัน และกันดังที่กล่าวแล้ว โลกนี้จะเต็มไปด้วยการแข่งขันกันทำความดี เพื่อ ปลดเปลื้องหนี้บุญคุณของตนๆ ให้พ้นหนี้อันนี้” พุทธทาสภิกขุ 

 

ดูสินค้าอื่นๆของเราได้ที่ สินค้าของเรา

 

อ่านก่อนซื้อ

  • ลิงค์สินค้าดาวน์โหลดจะส่งให้กับอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ตอนสั่งซื้อ กรุณาเช็คชื่อ และรายละเอียดให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งลิงค์ดาวน์โหลด
  • สินค้าดาวน์โหลด ไม่ต้องเลือกชำระค่าจัดส่งสินค้า
  • ชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งสลิปแจ้งการชำระเงินได้ที่ Inbox ในหน้า Facebook ของเราเพื่อความรวดเร็ว หรือส่งรายละเอียดทางอีเมลได้เป็นอีกหนึ่งช่องทาง
  • รายละเอียดบัญชีในการชำระเงินดูได้ที่นี่