สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ส่งคำแนะนำให้กับเรา หรือติดต่อรายละเอียดต่างๆ ได้ดังนี้

ทีมงานแม่ไก่
contact.rainbowhen@gmail.com

แจ้งปัญหาเวปหรือไฟล์แบบฝึกหัดบกพร่อง
contact.rainbowhen@gmail.com หรือ 
Inbox messages ที่หน้า Facebook ของ Rainbowhen

สถานที่ทำการ
โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์
โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
51 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/39 ดินแดง กทม. 10400
www.ssaschool.net