ตัวอย่างแบบฝึกหัดในเวปเรา

วันสำคัญต่างๆ

วันมหิดล

แบบฝึกหัดอนุบาล แบบฝึกหัดระบายสี วันมหิดล แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มี Spam ไม่มีไวรัสใดๆทั้งสิ้นนะคะ  วันมหิดลตรงกับวันที่ [Read…]

ก-ฮ

คัดและระบายสี ก-ง

คัดและระบายสี ก-ง แบบฝึกหัดอนุบาล วิชาภาษาไทย คัดลายมือ ลีลามือ อนุบาล ดาวน์โหลดฟรีสำหรับพ่อ แม่ [Read…]

ลีลามือ เขียนตามรอยประ

คัดพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ABC แบบตัวละหน้า

แบบฝึกหัดคัดลายมืออนุบาล คัดลายมือพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ABC สำหรับเด็กอนุบาล คุณครู คุณพ่อ คุณแม่ สามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ได้ฟรี ห้ามจำหน่าย [Read…]

แบบฝึกหัดตัวเลข

แบบฝึกหัดเลข เขียนตัวแลข และ เขียนตัวหนังสือ
จำนวนเลข

เขียนตัวเลขจากหรือตัวหนังสือให้ถูกต้อง

แบบฝึกหัดเรื่อง เขียนตัวเลขจากหรือตัวหนังสือให้ถูกต้อง มาเพิ่มให้ใหม่สำหรับเด็กอนุบาลและ ประถมต้น ฝึกรู้จักตัวเลข 0-100 และเขียนเป็นตัวหนังสือได้ 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก [Read…]

Learn Thai

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

ใบงานอนุบาล 2 จงโยงเส้นจับคู่ จำนวนเลข นับภาพ คณิตศาสตร์อนุบาล
คณิตศาสตร์

โยงเส้นจับคู่จำนวนเลขกับภาพ

โยงเส้นจับคู่จำนวนเลขกับภาพ มาเพิ่มให้ค่ะ แบบฝึกหัดรู้จักจำนวนเลข นับค่าจำนวนของโดมิโนแล้วโยงเส้นจับตู่กับตัวเลขให้ถูกต้อง แบบฝึกหัดเรื่อง โยงเส้นจับคู่จำนวนเลขกับภาพ 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียนเลข2️⃣ แจกฟรีค่ะ [Read…]

สื่อการเรียนการสอน

แบบฝึกหัดประถม

เรียงประโยคให้ถูกต้อง
ประโยค

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 เรียงประโยคให้ถูกต้อง

แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 เรียงประโยคให้ถูกต้อง หัดอ่านคำประสมง่ายๆ แล้วเรียบเรียงคำประสมที่กำหนดให้ ให้เป็นประโยคที่ได้ใจความสมบูรณ์ โดยใช้คำประสมทุกคำที่กำหนดให้ แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ [Read…]