ภาษาไทย ป.1
ประโยค

หัดเขียนประโยคจากภาพ

1️⃣ แบบฝึกหัด หัดเขียนประโยคจากภาพ2️⃣ แจกฟรีค่ะ กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างก่อน3️⃣ จำนวน 3 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามนำไปจำหน่าย หรื […]

การคูณแนวนอน
การคูณ

จงหาผลลัพธ์การคูณแนวนอน

1️⃣ แบบฝึกหัด จงหาผลลัพธ์การคูณแนวนอน2️⃣ แจกฟรีค่ะ กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างก่อน3️⃣ จำนวน 3 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามนำไปจำหน่าย […]

เลขแนวตั้ง
การบวก

จงหาผลลัพธ์แนวตั้ง

1️⃣ แบบฝึกหัด จงหาผลลัพธ์แนวตั้ง2️⃣ แจกฟรีค่ะ กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างก่อน3️⃣ จำนวน 3 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามนำไปจำหน่าย หรือ […]

แบบฝึกหัดนาฬิกา ป.3
คณิตศาสตร์

แบบฝึกหัดนาฬิกา ป.3

1️⃣ แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดนาฬิกา ป.32️⃣ แจกฟรีค่ะ กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างก่อน3️⃣ จำนวน 3 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามนำไปจำหน่าย หรือ […]

เขียนเวลาและวาดนาฬิกา
คณิตศาสตร์

เขียนเวลาเป็นตัวหนังสือและวาดรูปนาฬิกา

1️⃣ แบบฝึกหัด เขียนเวลาเป็นตัวหนังสือและวาดรูปนาฬิกา2️⃣ แจกฟรีค่ะ กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างก่อน3️⃣ จำนวน 3 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห […]

แบบฝึกหัดเลข ฟรี
การหาร

การหารที่ลงตัว

1️⃣ แบบฝึกหัด การหารที่ลงตัว2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 3 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามนำไปจำหน่าย หรือ รีโพสต์ หรือแชร์ออนไลน์โดยไม่ได้ร […]

แบบฝึกหัดเลข ดาวน์โหลดฟรี
คณิตศาสตร์

เรียงจำนวนเลขมากไปน้อย น้อยไปมาก

1️⃣ แบบฝึกหัด เรียงจำนวนเลขมากไปน้อย น้อยไปมาก2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 4 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามนำไปจำหน่าย หรือ รีโพสต์ หรือแชร […]

คณิตศาสตร์ ป.1 ดาวน์โหลดฟรี
คณิตศาสตร์

จับคู่จำนวนเลขกับภาพ

1️⃣ แบบฝึกหัด จับคู่จำนวนเลขกับภาพ2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 3 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามนำไปจำหน่าย หรือ รีโพสต์ หรือแชร์ออนไลน์โดยไ […]