เตรียมความพร้อมอนุบาล

จับคู่ภาพกับเงา

จับคู่ภาพกับเงา แบบฝึกหัดอนุบาล โยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาให้ถูกต้อง แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มี Spam ไม่มีไวรัสใดๆทั้งสิ้นนะคะ  แม่ไก่และทีมงาน เราตั้งใจทำแบบฝึกหัดดีๆ […]

จำนวนเลข

นับจำนวนภาพและเขียนตัวเลขให้ถูกต้อง

นับจำนวนภาพและเขียนตัวเลขให้ถูกต้อง แบบฝึกหัดอนุบาล วิชาคณิตศาสตร์ ฝึกนับเลข จำนวนไม่เกิน 10 แล้วระบายสีให้สวยงาม แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มี […]

คำประสมภาษาอังกฤษ

เขียนทับรอยคำศัพท์เสียงพ้อง /c/ /k/

เขียนทับรอยคำศัพท์เสียงพ้อง /c/ /k/ แบบฝึกหัดอนุบาล ใบงานอนุบาล ลีลามือ คัดลายมือ แม่ไก่และทีมงาน เราตั้งใจทำแบบฝึกหัดดีๆ สวยๆ […]

คำประสมภาษาอังกฤษ

คัดคำศัพท์อวัยวะ ภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดอนุบาล คัดลายมือ ลีลามืออนุบาล เตรียมความพร้อม คัดคำศัพท์อวัยวะ ภาษาอังกฤษ ระบายสีภาพให้สวยงาม ตัวพิมพ์ใหญ่ และ พิมพ์เล็ก […]

ระบายสี

อาชีพ พยาบาล

ระบายสีภาพ อาชีพ พยาบาล แม่ไก่และทีมงาน เราตั้งใจทำแบบฝึกหัดดีๆ สวยๆ เพื่อให้คุณครู คุณพ่อ คุณแม่ สามารถนำไปใช้เพื่อสอนเด็กๆ […]

ภาษาไทย

แบบฝึกหัดอนุบาล เรียงลำดับสระให้ถูกต้อง

แบบฝึกหัดอนุบาล เรียงลำดับสระให้ถูกต้อง จงเขียนตัวเลขตามลำดับ 1-8 สระของไทยจากก่อนไปหลังให้ถูกต้อง แม่ไก่และทีมงาน เราตั้งใจทำแบบฝึกหัดดีๆ สวยๆ เพื่อให้คุณครู คุณพ่อ […]

จำนวนเลข

เขียนทับรอยเลข 0-9 และระบายสี เตรียมความพร้อมอนุบาล

เขียนทับรอยเลข 0-9 และระบายสี แบบฝึกหัดอนุบาล เตรียมความพร้อมอนุบาล ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มี Spam […]

ภาษาไทย

ใส่วรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดอนุบาล เรื่องวรรณยุกต์ จง ใส่วรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง ชุดที่ 1 ลงบนคำประสมที่กำหนดให้ให้ถูกต้องแล้วระบายสีให้สวยงาม แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โหลดฟรี […]

คำประสมภาษาอังกฤษ

เขียนทับรอยคำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ Animals

เขียนทับรอยคำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ Animals แบบฝึกหัดอนุบาล เตรียมความพร้อม ลีลามือ คำประสมภาษาอังกฤษ แล้วระบายสีให้สวยงาม แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มี […]