แบบฝึกหัดที่อยู่ในเวปไซต์นี้ถูกผลิตขึ้นมาใหม่สำหรับเวปไซต์นี้โดยเฉพาะ แบบฝึกหัดทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเวปแม่ไก่ อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เนื้อหา และแบบฝึกหัดที่อยู่ในเวปไซต์นี้ ดังนี้

1. ห้ามนำข้อมูลเนื้อหาของทางเว็บไซต์ไปจำหน่ายและเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์โดยมิได้รับอนุญาต
2. อนุญาตให้ใช้เพื่อเป็นสื่อประกอบทางการศึกษาและเรียนรู้เท่านั้น 1 การดาวน์โหลด ต่อ 1 ผู้ใช้งาน
3. ห้ามดัดแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแบบฝึกหัด ลบ หรือ ทำการปรับปรุงในไฟล์ต้นฉบับ โดยมิได้รับอนุญาต แบบฝึกหัดทุกตัวของเราถูกปกป้องโดยกฎ Copyright ของไทยและสากล
4. ห้าม repost หรือ นำไปแชร์ออนไลน์ ทุกแบบฝึกหัดที่ดาวน์โหลดฟรี หรือซื้อ
5. หากโรงเรียน คุณครู หรือท่านใดต้องการนำแบบฝึกหัดไปใช้ และต้องการลบ หรือ เปลี่ยนโลโก้ หรือ ทำการดัดแปลงใด ๆ  กรุณาแจ้งดำเนินการขออนุญาตกับทางเว็บไซต์ เพื่อเคารพสิทธิของผู้ผลิตที่ทำมาด้วยความตั้งใจ

แบบฝึกหัดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของเรา Copyright Rainbowhen