งานประดิษฐ์

เต่าน้อย จากรังใส่ไข่

อุปกรณ์1. ถาดไข่2. กระดาษขาว a 43. สีเทียน, สีน้ำ, ถาดสี, พู่กัน4. เส้นเอ็น5. กาว6. เจ็มเจาะหลังเต่า7. ปากกาเมจิก8. ดินสอ9. ไม้ตะเกียบ วิธีทำ1. ตัดรัง […]

เรื่องภูมิศาสตร์

ใส่จังหวัดให้ตรงกับภาค

แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด   จัดหมวดหมู่จังหวัดต่างๆให้อยู่ในภาคของประเทศไทยที่ถูกต้อง รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือนักเรีย […]