การบวก ประถม
การบวก

การบวกแนวตั้ง จำนวนมากกว่า 100,000

แบบฝึกหัดเรื่อง การบวกแนวตั้ง จำนวนมากกว่า 100,000 ดูตัวอย่างได้ด้านล่าง ไปหน้าดาวน์โหลดได้ด้านล่าง 1️⃣ สำหรับเด็กประถม หัดเรียนเลข2️⃣ [Read…]

กระดาษเส้นบรรทัด แจกฟรี
สื่อการเรียนการสอน ป้ายตกแต่ง

เส้นบรรทัด แบบเส้นคู่ กระดาษคัดลายมือ แบบสี

แบบฝึกหัดเรื่อง เส้นบรรทัด แบบเส้นคู่ กระดาษคัดลายมือ แบบสี 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียนเลข2️⃣ [Read…]

สื่อการเรียนการสอน ป้ายตกแต่ง

เส้นบรรทัด กระดาษคัดลายมือ แบบเส้นคู่ สี

แบบฝึกหัดเรื่อง เส้นบรรทัด กระดาษคัดลายมือ แบบเส้นคู่ สี 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียนเลข2️⃣ [Read…]

กระดาษเส้นบรรทัด แจกฟรี
สื่อการเรียนการสอน ป้ายตกแต่ง

เส้นบรรทัด กระดาษคัดลายมือ แบบเส้นคู่ ขาว-ดำ

แบบฝึกหัดเรื่อง เส้นบรรทัด กระดาษคัดลายมือ แบบเส้นคู่ ขาว-ดำ และสี 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล [Read…]