การบวก ประถม
การบวก

การบวกแนวตั้ง จำนวนมากกว่า 100,000

แบบฝึกหัดเรื่อง การบวกแนวตั้ง จำนวนมากกว่า 100,000 ดูตัวอย่างได้ด้านล่าง ไปหน้าดาวน์โหลดได้ด้านล่าง 1️⃣ สำหรับเด็กประถม หัดเรียนเลข2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำ […]

หน้ากาก ศิลปะ ดาวน์โหลดฟรี
งานประดิษฐ์

หน้ากากฮาโลวีน Halloween Mask

แบบฝึกหัดเรื่อง หน้ากากฮาโลวีน Halloween Mask ดูตัวอย่าง และกดดาวน์โหลดได้ด้านล่าง 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียนเลข2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 9 แ […]

แบบฝึกหัด เลข ป.4
คณิตศาสตร์

จำนวนนับมากกว่า 100,000

แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนนับมากกว่า 100,000 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กประถทชท หัดเรียนเลข2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 6 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน […]

เลข ป.4
คณิตศาสตร์

รู้จักจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

แบบฝึกหัดเรื่อง รู้จักจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กประถม หัดเรียนเลข2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 4 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไ […]

กระดาษเส้นบรรทัด แจกฟรี
สื่อการเรียนการสอน ป้ายตกแต่ง

เส้นบรรทัด แบบเส้นคู่ กระดาษคัดลายมือ แบบสี

แบบฝึกหัดเรื่อง เส้นบรรทัด แบบเส้นคู่ กระดาษคัดลายมือ แบบสี 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียนเลข2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 5 หน้า4️⃣ copyright protec […]

สื่อการเรียนการสอน ป้ายตกแต่ง

เส้นบรรทัด กระดาษคัดลายมือ แบบเส้นคู่ สี

แบบฝึกหัดเรื่อง เส้นบรรทัด กระดาษคัดลายมือ แบบเส้นคู่ สี 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียนเลข2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 2 หน้า4️⃣ copyright protected […]

กระดาษเส้นบรรทัด แจกฟรี
สื่อการเรียนการสอน ป้ายตกแต่ง

เส้นบรรทัด กระดาษคัดลายมือ แบบเส้นคู่ ขาว-ดำ

แบบฝึกหัดเรื่อง เส้นบรรทัด กระดาษคัดลายมือ แบบเส้นคู่ ขาว-ดำ และสี 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียนเลข2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 3 หน้า 4️⃣ copyrigh […]