คัดสระไทย สระ
ภาษาไทย

คัดสระ หน้าละตัว เหมาะสำหรับโรงเรียน

คัดสระ หน้าละตัว เหมาะสำหรับโรงเรียน คัดสระ หน้าละตัว เหมาะสำหรับโรงเรียน การคัดลายมือไม่น่าเบื่ออีกต่อไป คัดลายมือแบบน่ารักๆ ดึงดูดความสนใจอยากให้เด็กๆอยากเขียน [Read…]

คัดลายมือ คัดสระ
ภาษาไทย

คัดสระ หน้าเดียว แบบเรียบ

คัดสระ หน้าเดียว แบบเรียบ คัดสระ หน้าเดียว แบบเรียบ การคัดลายมือไม่น่าเบื่ออีกต่อไป คัดลายมือแบบน่ารักๆ ดึงดูดความสนใจอยากให้เด็กๆอยากเขียน [Read…]

การสอนภาษาไทย เรียนภาษาไทย คอร์สเรียนภาษาไทย
การสอนภาษาไทยลูก

การเรียนภาษาไทยสำหรับเด็กไทยต่างแดน ลูกครึ่งไทย

การเรียนภาษาไทยสำหรับเด็กไทยต่างแดน ลูกครึ่งไทย หรือเด็กต่างชาติที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างชาติ จะมีขั้นตอนในการเรียนฟัง พูด อ่าน เขียน ต่างจากเด็กที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกกับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นการเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างชาติก็เป็นไปได้ [Read…]