คำประสมภาษาอังกฤษ

คำประสมภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัด ดาวน์โหลด

คำประสมภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัด ดาวน์โหลด ฟรี หัดเขียนคำประสมภาษาอังกฤษ จากภาพ และพยัญชนะต้นที่กำหนดให้ ให้ถูกต้อง เรียนออนไลน์ [Read…]

คณิตศาสตร์

ใบงานอนุบาล 3 เขียนเลขไทยและอารบิคจากภาพ

ใบงานอนุบาล 3 เขียนเลขไทยและอารบิคจากภาพ แบบฝึกหัดอนุบาล ดาวน์โหลด ใบงาน หัดนับภาพที่กำหนดให้แล้วเขียนจำนวนเลขไทยและอารบิค และระบายสีให้สวยงาม แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด [Read…]

ระบายสี

ลากเส้นต่อจุด เขียนตามรอยประ มาริโอ้

ลากเส้นต่อจุด เขียนตามรอยประ มาริโอ้ ภาพระบายสีมาริโอ้ ขนาด เอ 4 เขียนตามรอยประให้สวยงามและระบายสี ฝึกคัดฝึกใช้กล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กันกับกล้ามเนื้อตา [Read…]