คำประสมภาษาอังกฤษ

คำประสมภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัด ดาวน์โหลด

คำประสมภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัด ดาวน์โหลด ฟรี หัดเขียนคำประสมภาษาอังกฤษ จากภาพ และพยัญชนะต้นที่กำหนดให้ ให้ถูกต้อง เรียนออนไลน์ ทบทวน แบบฝึดหัดอนุบาล แบบฝ […]

แบบฝึกหัดอนุบาล
การลบ

เลข แบบฝึกหัดอนุบาล 3 ทบทวนการลบ เลขไทย

เลข แบบฝึกหัดอนุบาล 3 ทบทวนการลบ เลขไทย แบบฝึกหัดอนุบาลดาวน์โหลดฟรี เตรียมเข้า ป.1 เรียนออนไลน์ แบบฝึดหัดการลบโจทย์แนวนอน หาผลลัพธ์ เลขตัวตั้งและตัวลบ […]

คำประสม

เรียน อนุบาล 3 ข้อสอบอนุบาล 3 เข้า ป.1

เรียน อนุบาล 3 ข้อสอบอนุบาล 3 เข้า ป.1 แบบฝึกหัดเขียนคำประสมตามหมวดหมู่ที่กำหนดให้ให้ถูกต้อง แบบฝึกหัดอนุบาล 3 ทบทวนวิชาภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ป.1 เขีย […]

คณิตศาสตร์

ใบงานอนุบาล 3 เขียนเลขไทยและอารบิคจากภาพ

ใบงานอนุบาล 3 เขียนเลขไทยและอารบิคจากภาพ แบบฝึกหัดอนุบาล ดาวน์โหลด ใบงาน หัดนับภาพที่กำหนดให้แล้วเขียนจำนวนเลขไทยและอารบิค และระบายสีให้สวยงาม แม่ไก่ใ […]

ลีลามือ เขียนตามรอยประ

ต่อจุดระบายสี ผัก ผลไม้ ใบงานอนุบาล

ต่อจุดระบายสี ผัก ผลไม้ ใบงานอนุบาล แบบฝึกหัดอนุบาล ดาวน์โหลดฟรี ใบงานอนุบาล 3 ภาพลีลามืออนุบาล คัดลายมือ แบบฝึกหัด ปฐมวัย ใบงาน หน่วยอาหาร หน่วยผัก ห […]

การบวก

เลข ป.2 บวกลบ ป.2 บวกไม่เกิน 1,000

เลข ป.2 บวกลบ ป.2 บวกไม่เกิน 1,000 แบบฝึกหัดทบทวน ฝึกการบวก หัดหาผลลัพธ์การบวกแนวตั้ง โดยผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ได้ถูกต้อง แบบฝึกหัดเลข ป.2 ชุดเปิดเทอม […]

ระบายสี

ลากเส้นต่อจุด เขียนตามรอยประ มาริโอ้

ลากเส้นต่อจุด เขียนตามรอยประ มาริโอ้ ภาพระบายสีมาริโอ้ ขนาด เอ 4 เขียนตามรอยประให้สวยงามและระบายสี ฝึกคัดฝึกใช้กล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กันกับกล้ามเนื้ […]

คัดไทย ก-ฮ
ก-ฮ

คัดไทย ก-ฮ ตามรอยประ แบบหน้าเดียว 3 สไตล์

คัดไทย ก-ฮ ตามรอยประ แบบหน้าเดียว 3 สไตล์ แบบฝึกหัดลีลามือ เขียนตามรอยประ คัดลายมือพยัญชนะไทย กขค หัดคัดตามรอยให้สวยงามและคัดท่องจำพยัญชนะทั้ง 44 ตัว […]