สวัสดีค่ะ ในส่วนนี้ของเวปไซต์เราจะรวบรวมความรู้ แผนการสอน และวิธีการสอนภาษาไทย สำหรับเด็กไทย ให้สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ Home School หรือ คุณพ่อ คุณแม่ไทยต่างแดน ในการใช้เป็นแนวทางในการร่วมสอนกับโรงเรียน สอนเองที่บ้านให้กับท่านค่ะ ทั้งนี้คุณครูทุกท่านก็สามารถนำไปใช้ในโรงเรียนได้ด้วยค่ะ ความรู้ที่รวบรวมมานี้มาจากแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ และองค์ความรู้ที่ค้นคว้า รวบรวมให้จากนานาประเทศค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox เพจ Facebook ของเราค่ะ หากท่านผู้ปกครองท่านใดที่ประสบปัญหาในการเรียนอ่าน เขียนภาษาไทยของลูก หรือ มีคำถามเพิ่มเติมใดๆค่ะ

สอนภาษาไทยสำหรับเด็ก

เด็กเรียนภาษาอย่างไร

ควรสอนภาษาเมื่อไร

การเริ่มต้นที่ถูกต้องสำคัญที่สุด

ขั้นตอนในการเรียนภาษาของเด็ก

การสอนภาษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

การประเมินผลการเรียน

การเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กไทยต่างแดน

การสอนภาษาไทยเด็กไทยต่างแดน

Photo by Katerina Holmes from Pexels