Rainbow Hen Club เป็นเว็บไซต์ที่ก่อตั้งขึ้นมาในชื่อว่า Rainbow Hen หรือ แม่ไก่ใจดี แจกฟรีแบบฝึกหัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตใบงานที่มีความละเอียดสูง ใช้ในการถ่ายสำเนาสำหรับการใช้งานภายในโรงเรียน หรือปริ้นท์สำหรับใช้งานที่บ้าน เพื่อช่วยเหลือคุณครูและผู้ปกครอง ในการจัดเตรียมการสอน หรือหาสื่อประกอบการศึกษา

เว็บไซต์แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด ถูกก่อตั้งขึ้นโดยครูจุ๊บ โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์  โรงเรียนปณิธาน 3 พุทธทาสภิกขุ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยมีเป้าหมายว่า จะทำใบงานแจกให้ใช้ฟรีเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย โดยใบงานนั้นจะ

  • ถูกทำขึ้นมาใหม่ทั้งดีไซน์ และภาพประกอบ
  • มีเนื้อหาสำหรับการพัฒนาทักษะของเด็กในช่วงปฐมวัย
  • มีความสวยงาม และมีความละเอียดสูง เหมาะแก่การถ่ายสำเนาหรือปริ้นท์ไว้ใช้งานที่บ้าน

ทางเราตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับความขาดแคลนในสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะในการแจกฟรี ซึ่งในประเทศไทยเรานั้นถือว่ายังมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนา แล้ว อีกทั้ง การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของชุมชนเมืองและชุมชนชนบทก็ยังมีความเหลื่อมล้ำกันมาก นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของหนังสือหรือแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ก็มักจะมีราคาที่แพงเกินไป

ในช่วงต้นของการทำเว็บไซต์นี้ แบบฝึกหัดที่ถูกผลิตขึ้นส่วนใหญ่จะได้มาจากหลักสูตรการเรียน การสอนของทางโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ ซึ่งได้รับการพัฒนาแนวการเรียนการสอนจนเห็นว่า ใช้ได้เกิดประสิทธิผลสูงกับนักเรียน หากทราบถึงแนวการเรียนการสอนของโรงเรียน ก็จะทราบว่า เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์นั้นมีทักษะและความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ในระดับสูง ซึ่งสวนทางกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนถือว่าในส่วนของวิชาการนี้ใช้เวลาน้อยมาก     

โดยแผนงานที่ทางเราได้ตั้งเป้าไว้ กล่าวคือ

  • ติดต่อร่วมมือและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ ในการผลิตสื่อที่แจกให้ใช้งานฟรี เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเยาวชน 
  • ขยายชุมชนให้ใหญ่ขึ้นในระดับนานาชาติ ในการสร้างชุมชนคนสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่สิ่งดีๆให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นพลังอันสำคัญให้กับประเทศชาติและโลกต่อไปในอนาคต

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ได้เผยแพร่ให้ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย ดังนั้น ผู้ใช้งานสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือที่จะพัฒนาเยาวชนไทยกับแม่ไก่ได้ง่าย ๆ เพียงแค่คุณช่วยแชร์แบบฝึกหัดต่าง ๆ เหล่านี้และบอกต่อแก่คนรู้จัก เพื่อเป็นกำลังใจดี ๆ ให้ทางทีมงานได้ผลิตผลงานและนำเสนอข้อมูลที่ดีเช่นนี้ต่อไป ทางทีมงานแม่ไก่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ


กรุณาอ่านข้อมูลนโยบายการเคารพสิทธิส่วนตัวของทางทีมงานแม่ไก่ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ การเคารพสิทธิส่วนตัว Privacy Policy


ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ส่งคำแนะนำให้กับเรา หรือติดต่อรายละเอียดต่างๆ ได้ดังนี้

ทีมงานแม่ไก่
contact.rainbowhen@gmail.com

แจ้งปัญหาเวปหรือไฟล์แบบฝึกหัดบกพร่อง
contact.rainbowhen@gmail.com หรือ 
Inbox messages ที่หน้า Facebook ของ Rainbowhen

สถานที่ทำการ
โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์
โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
51 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/39 ดินแดง กทม. 10400
www.ssaschool.com