เราเปิดรับผู้ที่มีความสามารถและมีความรักที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคม ตำแหน่งที่เปิดรับมีทั้งประจำ พาร์ทไทม์ และฟรีแลนซ์ ติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับปัจจุบัน

นักเขียนบทความ พาร์ทไทม์

รูปแบบงานที่ต้องการ

 • เล่นเกมการศึกษา ศิลปะ งานประดิษฐ์ ทบทวนความรู้วิชาการ ความรู้รอบตัว กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์
 • สำหรับเด็กอายุ 2-7 ปี 
 • เป็นกิจกรรมที่พ่อ แม่ ลูก ทำร่วมกัน
 • เดือนละ 8-10 กิจกรรม

วิธีการนำเสนอ

 • อัดคลิปสั้นๆ 3-5 นาที แนะนำการทำกิจกรรม แบบเห็นหน้าหรือไม่ต้องเห็นก็ได้
 • ร่างรูปแบบใบงาน หรือสื่อประกอบการทำกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองดาวน์โหลดไปใช้ได้

เขียนบทความสาระความรู้ตามหัวข้อกำหนด

รูปแบบงานที่ต้องการ

 • บทความสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆในหน่วย สปช ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ความเป็นไทย
 • สำหรับเด็กอายุ 2-7 ปี 
 • ความยาว 750-1,200 คำ ตามแต่หัวข้อ
 • เดือนละ 10-15 บทความ

วิธีการนำเสนอ

 • เขียนไฟล์ลงบน word doc 
 • เขียนกำกับภาพประกอบที่ต้องใช้ และ/หรือ แบบฝึกหัดประกอบ

งานพิเศษ รวบรวมข้อมูลสถานที่สำคัญทางการศึกษาสำหรับเด็ก

รูปแบบงานที่ต้องการ

 • บทความสาระ ความรู้ แนะนำสถานที่ต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็ก ตามโครงเรื่องการเขียนที่กำหนดให้
 • แบ่งเป็นกลุ่มอายุ 
 • ความยาว 750-1,200 คำ พร้อมข้อมูลประกอบ สถานที่ตั้ง ค่าใช้จ่าย ภาพประกอบ
 • เดือนละ 10 สถานที่

วิธีการนำเสนอ

 • เขียนไฟล์ลงบน word doc 
 • เขียนกำกับภาพประกอบที่ต้องใช้
 • เขียน กิจกรรม หรือ แบบฝึกหัดประกอบ จากการไปเยี่ยมชมสถานที่นั้นๆ

งานคิดและออกแบบใบงานตามหน่วยการเรียนรู้ สปช

รูปแบบงานที่ต้องการ

 • ออกแบบใบงานตามหน่วยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
 • แบ่งใบงานให้เหมาะสมกับกลุ่มทักษะ และอายุของเด็ก 2-7 ปี
 • หน่วยละ 60-80 ใบงาน

วิธีการนำเสนอ

 • ออกแบบ เขียนใบงานลงบนกระดาษ 
 • เขียนกำกับภาพประกอบที่ต้องใช้

นักเขียนบทความ ประจำ
ยังไม่มีตำแหน่งว่าง
(ติดตามประกาศรายละเอียด)

นักวาดภาพประกอบ พาร์ทไทม์
ยังไม่มีตำแหน่งว่าง
(ติดตามประกาศรายละเอียด)