ห้องนี้จะรวบรวมแบบทดสอบท้ายบทเรียน แบบทบทวนความรู้ แบบวัดระดับความรู้ในแต่ละหัวข้อ แต่ละสาระวิชาให้คุณพ่อ คุณแม่ สามารถใช้ทั้งทดสอบความรู้ของลูก และทบทวนบทเรียนไปพร้อมกัน เราจะจัดทำตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมปีที่ 6 แบบทดสอบและทบทวนจะมีทั้งเกม และแผ่นข้อสอบ ติดตามอัพเดทใหม่ๆได้เรื่อยค่ะ

อ่านก่อนใช้แบบทดสอบทบทวน

  • แบบทดสอบทบทวนออนไลน์สำหรับเด็กอายุ 2-7 ปี ควรมีผู้ปกครองร่วมนั่งใช้สื่อไปกับเด็กๆด้วย ไม่ควรปล่อยให้ใช้โดยลำพัง
  • ผู้ปกครองควรให้คำชี้แนะ และช่วยฝึกฝนเพิ่มเติมให้กับลูกในส่วนของแบบทดสอบที่ลูกทำไม่ถูกต้อง เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กเข้าใจและแก้ความเข้าใจที่ผิดให้ถูก

แบบทดสอบทบทวนล่าสุด