หน้านี้จะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ แบบฝึกหัด และเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์จะไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป!


ช่วงที่ 1 แบบฝึกหัดเรื่องประวัติศาสตร์
 

(ติดตามนะจ้ะ)

 


ช่วงที่ 2 เล่าเรื่องประวัติศาสตร์
 

(ติดตามนะจ้ะ)