พ่อแม่สามารถขออนุญาตจัดบ้านเรียนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใกล้บ้านของตัวเอง โดยเขตพื้นที่การศึกษานั้นแบ่งได้เป็น เขตพื้นที่ประถมศึกษา และเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ดูการแบ่งพื้นที่เขตต่างๆได้ดังนี้

กลับไปหน้าการจัดการเรียนแบบบ้านเรียน โฮมสคูล

เขตพื้นที่ประถมศึกษา

เขตพื้นที่มัธยมศึกษา

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย (4 เขต)สพป.เชียงราย

 • เชียงรายเขต 1 – อำเภอเมืองเชียงราย เวียงชัย และเวียงเชียงรุ้งสพป.เชียงราย
 • เชียงรายเขต 2 – อำเภอป่าแดด พาน แม่ลาว แม่สรวย และเวียงป่าเป้าสพป.
 • เชียงราย เขต 3 – อำเภอเชียงแสน ดอยหลวง แม่จัน แม่ฟ้าหลวง และแม่สายสพป.
 • เชียงราย เขต 4 – อำเภอขุนตาล เชียงของ เทิง พญาเม็งราย และเวียงแก่น

จังหวัดเชียงใหม่ (6 เขต)

จังหวัดน่าน (2 เขต)

 • สพป.น่าน เขต 1 – อำเภอเมืองน่าน นาน้อย นาหมื่น บ้านหลวง ภูเพียง แม่จริม เวียงสา และสันติสุข
 • สพป.น่าน เขต 2 – อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชียงกลาง ท่าวังผา ทุ่งช้าง บ่อเกลือ ปัว และสองแคว

จังหวัดพะเยา (2 เขต)

จังหวัดแพร่ (2 เขต)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2 เขต)

จังหวัดลำปาง (3 เขต)

จังหวัดลำพูน (2 เขต)

จังหวัดอุตรดิตถ์ (2 เขต)

ภาคอิสาน

จังหวัดกาฬสินธุ์(3 เขต)

จังหวัดขอนแก่น(5 เขต)

จังหวัดชัยภูมิ(3 เขต)

 • สพป.ชัยภูมิ เขต 1 – อำเภอเมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ บ้านเขว้า ภักดีชุมพล และหนองบัวแดง
 • สพป.ชัยภูมิ เขต 2 – อำเภอเกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ คอนสาร บ้านแท่น ภูเขียว
 • สพป.ชัยภูมิ เขต 3 – อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เทพสถิต เนินสง่า บำเหน็จณรงค์ และหนองบัวระเหว

จังหวัดนครพนม(2 เขต)

 • สพป.นครพนม เขต 1 – อำเภอเมืองนครพนม ธาตุพนม นาแก ปลาปาก เรณูนคร และวังยาง
 • สพป.นครพนม เขต 2 – อำเภอท่าอุเทน นาทม นาหว้า บ้านแพง โพนสวรรค์ และศรีสงคราม

จังหวัดนครราชสีมา(7 เขต)

จังหวัดบึงกาฬ(1 เขต)

จังหวัดบุรีรัมย์(4 เขต)

จังหวัดมหาสารคาม(3 เขต)

จังหวัดมุกดาหาร(1 เขต)

จังหวัดยโสธร(2 เขต)

จังหวัดร้อยเอ็ด(3 เขต)

 • สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 – อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน จังหาร เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี และศรีสมเด็จ
 • สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 – อำเภอเกษตรวิสัย ปทุมรัตต์ พนมไพร โพนทราย เมืองสรวงสุวรรณภูมิ หนองฮี อาจสามารถ
 • สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 – อำเภอโพธิ์ชัย โพนทอง เมยวดี เสลภูมิ และหนองพอก

จังหวัดเลย(2 เขต)

 • สพป.เลย เขต 1 – อำเภอเมืองเลย ด่านซ้าย ท่าลี่ นาด้วง นาแห้ว ปากชม และภูเรือ
 • สพป.เลย เขต 2 – อำเภอผาขาว ภูกระดึง ภูหลวง วังสะพุง หนองหิน และเอราวัณ

จังหวัดศรีสะเกษ(4 เขต)

จังหวัดสกลนคร(3 เขต)

 • สพป.สกลนคร เขต 1 – อำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ กุดบากโคกศรีสุพรรณ เต่างอยโพนนาแก้ว และภูพาน
 • สพป.สกลนคร เขต 2 – อำเภอ เจริญศิลป์นิคมน้ำอูน พรรณานิคม พังโคน วาริชภูมิสว่างแดนดิน และส่องดาว
 • สพป.สกลนคร เขต 3 – อำเภอคำตากล้า  บ้านม่วง วานรนิวาส และอากาศอำนวย

จังหวัดสุรินทร์(3 เขต)

จังหวัดหนองคาย(2 เขต)

จังหวัดหนองบัวลำภู(2 เขต)

จังหวัดอำนาจเจริญ(1 เขต)

จังหวัดอุดรธานี(4 เขต)

จังหวัดอุบลราชธานี(5 เขต)

ภาคกลาง

จังหวัดกำแพงเพชร (2 เขต)

 • สพป.กำแพงเพชร เขต 1 – อำเภอเมืองกำแพงเพชร โกสัมพีนคร ไทรงาม พรานกระต่ายและลานกระบือ
 • สพป.กำแพงเพชร เขต 2 – อำเภอขาณุวรลักษบุรี คลองขลุง คลองลาน ทรายทองวัฒนา บึงสามัคคี และปางศิลาทอง

จังหวัดชัยนาท (1 เขต)

จังหวัดนครนายก (1 เขต)

จังหวัดนครปฐม (2 เขต)

จังหวัดนครสวรรค์ (3 เขต)

จังหวัดนนทบุรี (2 เขต)

จังหวัดปทุมธานี (2 เขต)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 เขต)

จังหวัดพิจิตร (2 เขต)

 • สพป.พิจิตร เขต 1 – อำเภอเมืองพิจิตร โพธิ์ประทับช้าง วชิรบารมี วังทรายพูน สากเหล็ก และสามง่าม
 • สพป.พิจิตร เขต 2 – อำเภอดงเจริญ ตะพานหิน ทับคล้อ บางมูลนาก บึงนาราง และโพทะเล

จังหวัดพิษณุโลก (3 เขต)

จังหวัดเพชรบูรณ์ (3 เขต)

จังหวัดลพบุรี (2 เขต)

 • สพป.ลพบุรี เขต 1 – อำเภอเมืองลพบุรี โคกสำโรง ท่าวุ้ง และบ้านหมี่
 • สพป.ลพบุรี เขต 2 – อำเภอโคกเจริญ ชัยบาดาล ท่าหลวง พัฒนานิคม ลำสนธิ สระโบสถ์และหนองม่วง

จังหวัดสมุทรปราการ (2 เขต)

จังหวัดสมุทรสงคราม (1 เขต)

จังหวัดสมุทรสาคร (1 เขต)

จังหวัดสระบุรี (2 เขต)

 • สพป.สระบุรี เขต 1 – อำเภอเมืองสระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ดอนพุด บ้านหมอพระพุทธบาท เสาไห้ หนองโดน และหนองแซง
 • สพป.สระบุรี เขต 2 – อำเภอแก่งคอย มวกเหล็ก วังม่วง วิหารแดง และหนองแค

จังหวัดสิงห์บุรี (1 เขต)

จังหวัดสุโขทัย (2 เขต)

จังหวัดสุพรรณบุรี (3 เขต)

จังหวัดอ่างทอง (1 เขต)

จังหวัดอุทัยธานี (2 เขต)

ภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี (2 เขต)

จังหวัดฉะเชิงเทรา (2 เขต)

จังหวัดชลบุรี (3 เขต)

จังหวัดตราด (1 เขต)

จังหวัดปราจีนบุรี (2 เขต)

จังหวัดระยอง (2 เขต)

จังหวัดสระแก้ว (2 เขต)

ภาคตะวันตก

จังหวัดกาญจนบุรี (4 เขต)

จังหวัดตาก (2 เขต)

 • สพป.ตาก เขต 1 – อำเภอเมืองตาก บ้านตาก วังเจ้า และสามเงา
 • สพป.ตาก เขต 2 – อำเภอท่าสองยาง พบพระ แม่ระมาด แม่สอด และอุ้มผาง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2 เขต)

จังหวัดเพชรบุรี (2 เขต)

จังหวัดราชบุรี (2 เขต)

ภาคใต้

จังหวัดกระบี่ (1 เขต)

จังหวัดชุมพร (2 เขต)

จังหวัดตรัง (2 เขต)

 • สพป.ตรัง เขต 1 – อำเภอเมืองตรัง นาโยง ปะเหลียน ย่านตาขาว และหาดสำราญ
 • สพป.ตรัง เขต 2 – อำเภอกันตัง รัษฎา วังวิเศษ สิเกา และห้วยยอด

จังหวัดนครศรีธรรมราช (4 เขต)

จังหวัดนราธิวาส (3 เขต)

จังหวัดปัตตานี (3 เขต)

จังหวัดพังงา (1 เขต)

จังหวัดพัทลุง (2 เขต)

 • สพป.พัทลุง เขต 1 – อำเภอเมืองพัทลุง ควนขนุน ป่าพะยอม ศรีนครินทร์ และศรีบรรพต
 • สพป.พัทลุง เขต 2 – อำเภอกงหรา เขาชัยสน ตะโหมด บางแก้ว ปากพะยูน และป่าบอน

จังหวัดภูเก็ต (1 เขต)

จังหวัดยะลา (3 เขต)

จังหวัดระนอง (1 เขต)

จังหวัดสงขลา (3 เขต)

 • สพป.สงขลา เขต 1 – อำเภอเมืองสงขลา กระแสสินธุ์ นาหม่อม ระโนด สทิงพระ และสิงหนคร
 • สพป.สงขลา เขต 2 – อำเภอคลองหอยโข่ง ควนเนียง บางกล่ำ รัตภูมิ และหาดใหญ่
 • สพป.สงขลา เขต 3 – อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะเดา และสะบ้าย้อย

จังหวัดสตูล (1 เขต)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (3 เขต)

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร (1 เขต)