กิจกรรมวันหยุด สำหรับครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ที่ต้องการหากิจกรรมทบทวน กิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆของลูก ทำร่วมกันที่บ้าน ในส่วนนี้ของเวปไซต์แม่ไก่ เราจะจัดทำ และรวบรวม กิจกรรมง่ายๆ กิจกรรมแนะนำ ไว้ให้คุณพ่อ คุณแม่ค่ะ โดยจะมีคลิปประกอบสั้นๆ สาธิตการนำกิจกรรมให้คุณพ่อ คุณแม่ และเด็กๆดูร่วมกันก่อนทำกิจกรรมค่ะ

กิจกรรมวันหยุดสำหรับเด็กในบ้าน

กิจกรรมวันหยุดสำหรับเด็กนอกสถานที่

ส่วนในมุมนี้จะแนะนำสถานที่การเรียนรู้ต่างๆที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวที่สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมเรียนรู้กันทั้งครอบครัว พร้อมกับกิจกรรมดาวน์โหลดได้สำหรับเด็กๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และส่งเสริมให้ความรู้ที่ได้จากการเดินทางติดอยู่ในความทรงจำของเด็กๆ

แบ่งตามภาค

สถานที่ทั้งหมด