ที่ใส่ดินสอจากขวดพลาสติก

อุปกรณ์

1. ขวดพลาสติก
2. กระดาษ A 4
3. สีเทียน
4. กาว
5. กรรไกร
6. คัตเตอร์
7. เมจิก

วิธีทำ

1. วาดรูปหน้าสัตว์อ้าปาก
2. ให้เด็กระบายสี
3. ตัดตรงกลางขวดให้พอดีกับปากของสัตว์
4. ทากาวและติดรูปสัตว์ให้ตรงกับที่ตัดไว้
5. นำดินสอหรือสีใส่ได้เลย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*