ฟักทองน้อย

Little Pumpkin art and craft
(See moew details below)

อุปกรณ์

1.กระดาษขาว A4 (A4 white papers)
2.กระดาษสี (colour papers)
3.ปากกาเมจิ (markers)
4.กาว (glue)
5.สีเทียน (crayons)
6. กรรไกร (scissors)

วิธีทำ

1.พับครึ่งกระดาษ A4 แนวตั้งพร้อมตัด
2. ให้เด็กระบายสีให้เต็มกระดาษ
3.ตัดขอบทั้ง4ด้านให้เหมือนฟักทอง
4.ตัดกระดาษขาวให้เป็นรูปผีน้อยพร้อมติดแขน
5. ตัดกระดาษสี่ส้มให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม พับครึ่งกระดาษแล้วตัดตามรอย
6.ตัดกระดาษสีเขียวให้เป็นขั้วหัวฟักทอง
7. ติดฟักทองลงบนหัวผีน้อย
8.พับผีน้อยส่วนข้างล่างขึ้นมาให้เหมือนขั้นบันได
9.ติดกาวกับผีน้อยลงบนฟักทองลูกใหญ่
10. ตัดเส้นกระดาษที่เด็กระบายเป็นรูปฟักทองใหญ่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*