กขค ก ไก่
ก-ฮ

ป้ายพยัญชนะ ก-ฮ ติดห้องเรียน

1️⃣ ป้ายพยัญชนะ ก-ฮ ติดห้องเรียน2️⃣ กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างก่อน3️⃣ ราคา 25 บาท สำหรับดาวน์โหลดติดผนัง4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามนำไปจ […]

แบบฝึกหัดอนุบาลคัดลายมือ
ก-ฮ

ใบงาน คัด ก ไก่ และ ABC สำหรับสมาชิก

ใบงาน คัด ก ไก่ และ ABC สำหรับสมาชิก สมาชิกกลุ่ม บฝ คัด กไก่ ABC พรีเมี่ยม ตลอดชีพ กลุ่ม Facebook สำหรับสมาชิกที่หาใบงานคัดลายมือ ก ไก่ และ ABC แบบพรี […]

แบบฝึกหัดคัด ก ไก่
ก-ฮ

แบบฝึกหัดอนุบาล คัด ก ไก่ และ ABC ชุดพิเศษ

แบบฝึกหัดอนุบาล คัด ก ไก่ และ ABC ชุดพิเศษ การคัดลายมือไม่น่าเบื่ออีกต่อไป คัดลายมือแบบน่ารักๆ ดึงดูดความสนใจอยากให้เด็กๆอยากเขียน เหมาะสำหรับเด็กเล็ก […]

หัดเขียนคำผสม หัดอ่านภาษาไทย คำประสมภาษาไทย แบบฝึกหัดอนุบาล
ก-ฮ

หัดผสมคำจากสัญลักษณ์และภาพ

แบบฝึกหัดเรื่อง หัดผสมคำจากสัญลักษณ์และภาพ 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล 2️⃣ แจกฟรีค่ะ 3️⃣ จำนวน 4 หน้า 4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามนำไ […]

ระบายสี ก ไก่
ก-ฮ

แบบฝึกหัดเรื่อง ภาพระบายสี ซ ขนาดใหญ่

แบบฝึกหัดเรื่อง แบบฝึกหัดเรื่อง ภาพระบายสี ซ ขนาดใหญ่ 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียนภาษาไทย2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 1 หน้า4️⃣ copyright protecte […]

ก-ฮ

แบบฝึกหัดเรื่อง ภาพระบายสี ช ขนาดใหญ่

แบบฝึกหัดเรื่อง แบบฝึกหัดเรื่อง ภาพระบายสี ช ขนาดใหญ่ 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียนภาษาไทย2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 1 หน้า4️⃣ copyright protecte […]

คำประสมพื้นฐานอนุบาล คำประสมปฐมวัย
ก-ฮ

คัดคำประสมปฐมวัยพื้นฐาน ฝ-ฟ แบบฝึกหัดอนุบาล

แบบฝึกหัดเรื่อง คัดคำประสมปฐมวัยพื้นฐาน ฝ-ฟ แบบฝึกหัดอนุบาล 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล 2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 3 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ […]