ก-ฮ

แบบฝึกหัดเรื่อง ภาพระบายสี ช ขนาดใหญ่

แบบฝึกหัดเรื่อง แบบฝึกหัดเรื่อง ภาพระบายสี ช ขนาดใหญ่ 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียนภาษาไทย2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 1 หน้า4️⃣ copyright protecte […]

โยงเส้นจับคู่ เชาวน์ปัญญา แบบฝึกหัดอนุบาล
เชาวน์ ภาพกับเงา

เชาวน์ปัญญา เตรียมความพร้อม โยงเส้นจับคู่ภาพกับเงา

เชาวน์ปัญญา เตรียมความพร้อม โยงเส้นจับคู่ภาพกับเงา แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมอนุบาล เตรียมสอบเข้า ป.1 ฝึกเชาวน์ปัญญา ฝึกสังเกตกลุ่มรูปทรงต่างๆที่เหมือนก […]

ลีลามือ เขียนตามรอยประ

ต่อจุดระบายสี ผัก ผลไม้ ใบงานอนุบาล

ต่อจุดระบายสี ผัก ผลไม้ ใบงานอนุบาล แบบฝึกหัดอนุบาล ดาวน์โหลดฟรี ใบงานอนุบาล 3 ภาพลีลามืออนุบาล คัดลายมือ แบบฝึกหัด ปฐมวัย ใบงาน หน่วยอาหาร หน่วยผัก ห […]

หน่วยโรงเรียน

โยงเส้นจับคู่ภาพ หน่วยโรงเรียน

โยงเส้นจับคู่ภาพ หน่วยโรงเรียน แบบฝึกหัดโยงเส้น จับคู่ภาพอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนที่เหมือนกันให้ถูกต้อง แบบฝึกหัดหน่วยโรงเรียน ยินดีต้อนรับเปิดเทอ […]

เชาวน์ ต่อจุด

ต่อจุดเฮลโหลคิตตี้ พยัญชนะไทยและอังกฤษ

ต่อจุดเฮลโหลคิตตี้ พยัญชนะไทยและอังกฤษ ต่อจุดระบายสี Hello Kitty พยัญชนะไทย ก-ฮ และ ABC ตัวพิมพ์เล็ก หัดสังเกต หัดลากเส้น สัมพันธ์ตาและกล้ามเนื้อมือ เ […]

เชาวน์ ต่อจุด

แบบฝึกหัดอนุบาล ฟรี ลากเส้นต่อจุดอย่างง่าย

แบบฝึกหัดอนุบาล ฟรี ลากเส้นต่อจุดอย่างง่าย แล้วระบายสีให้สวยงาม ฝึกนับ ฝึกเรียงลำดับตัวเลข หรือพยัญชนะ หัดจับดินสอลากเส้นต่อจุด ประสานสัมพันธ์ตา มือ ภ […]

เตรียมความพร้อมอนุบาล

หัดดูนาฬิกา หัดนับค่านาทีในนาฬิกา

แบบฝึกหัดอนุบาล แบบฝึกหัดประถม หัดนับค่าจำนวนนาทีในเข็มนาฬิกา หัดดูนาฬิกา หัดนับค่านาทีในนาฬิกา ตัวอย่างไฟล์ด้านล่างค่ะ แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โ […]

เชาวน์ ต่อจุด

ต่อจุดแบบง่าย 1-10 ว่าว และเรือ

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อม แบบฝึกหัดอนุบาล 1 ต่อจุดแบบง่าย 1-10 ว่าว และเรือ ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดไปสอนลูกๆ ได้ฟรี แบบฝึกหัดที่อยู่ในเวปไซต์นี้ ถูกผล […]