ลีลามืออนุบาล วิธีการจับดินสอ ลายมือสวย คัดไทย คัดลายมือ
บทความ

สอนลูกให้ลายมือสวย การฝึกกล้ามเนื้อมือ และจับดินสอให้ถูกต้อง

สอนลูกให้ลายมือสวย การฝึกกล้ามเนื้อมือ และจับดินสอให้ถูกต้อง เสริมสร้างทักษะการเขียนให้เด็กปฐมวัย การเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะให้กับเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะทักษะการเขียนที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะการเขียนมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า การฟัง การพูด [Read…]

เทคนิคสอนให้เด็กรักการอ่าน
บทความ

4 เทคนิคดีๆ ช่วยทำให้เด็กรักการอ่านมากขึ้น

4 เทคนิคดีๆ ช่วยทำให้เด็กรักการอ่านมากขึ้น การฝึกนิสัยให้เด็กรักการอ่าน ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย โดยเฉพาะกับเด็กวัยอนุบาล เพราะเด็กๆส่วนใหญ่จะชอบการได้เล่น มากกว่าการได้เรียนรู้ [Read…]

บทความ

5 เทคนิคดีๆ สำหรับคุณครู สอนอย่างไร ไม่ให้เด็กเบื่อ

5 เทคนิคดีๆ สำหรับคุณครู สอนอย่างไร ไม่ให้เด็กเบื่อ สิ่งที่ยาก มากกว่าการสอบได้ใบประกอบวิชาชีพครู ก็คือ เทคนิคการสอน [Read…]

หลักสูตรการศึกษาไทย
บทความ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวบรวมลิงค์ link เอกสาร คู่มือสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ ของไทย ไว้ให้สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ [Read…]