คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำ

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ใช้เรียกแหล่งน้ำต่างๆที่เราเห็นกันทั่วไปทั้งในเมืองและตามธรรมชาติกันค่ะ มาดูกันว่าน้ำเมื่ออยู่ในสถานที่ที่ต่างกันแล้วทำไมถึงเรียกชื่อต่างๆกัน แหล่งน้ำบางประเภทยังมีความแตกต่างกันของการเรียกของคนไทยกับชาวต่างชาติด้วยค่ะ วันนี้เราจะได้มาเข้าใจกันให้ถูกต้องนะคะ

นำ้ที่มีอยู่ในโลกนี้เกิดจากวัฎจักรการระเหยของแหล่งน้ำในธรรมชาติขึ้นไปในอากาศ รวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ เสร็จแล้วก็กลั่นตัวตกลงมาเป็นน้ำบริสุทธ์ขังตัวอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆในธรรมชาติให้สิ่งมีชีวิตได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ลองมาดูกันว่าตำศัพท์ที่ใช้เรียกแหล่งน้ำต่างๆนี้เรียกว่าอะไรบ้างค่ะ

ทะเล – Sea 

เป็นแหล่งรวมรวบของมวลน้ำจำนวนมากที่อยู่นอกพื้นแผ่นดินในทวีป น้ำทะเลจะมีรสชาติและกลิ่นที่แตกต่างอย่างเด่นชัดจากแหล่งน้ำอื่นๆเพราะว่าจะมีความเค็มที่เกิดจากความเข้มข้นของซากพืชซากสัตว์ที่ตายสะสมถับถมกันอยู่ที่ใต้น้ำ ทะเลถือเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แต่ก็ยังมีที่ใหญ่กว่านั้นก็คือมหาสมุทร 

มหาสมุทร – ocean

มหาสมุทาแท้จริงแล้วก็มีลักษณะเหมือนทะเลนั่นเอง แต่สิ่งที่ต่างกันคือมหาสมุทรจะมีอาณาบริเวณที่กว้างขวางมากกว่าทะเล สิ่งที่สังเกตได้ง่ายๆก็คือ เราจะเรียกทะเลเมื่ออยู่ในบริเวณที่ใกล้กับผืนแผ่นดิน ใกล้กับประเทศใดๆ ส่วนมหาสมุทรจะกินอาณาเขตไกลออกไปและกินพื้นที่ของหลายๆประเทศรวมกัน

ทะเลสาป – Lake

ทะเลสาป เป็นอีกหนึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นแหล่งที่กักเก็บน้ำในที่ปิดที่อยู่บนแผ่นดินและรอบล้อมไปด้วยแผ่นดิน ไม่มีส่วนติดต่อกันกับทะเลหรือมหาสมุทร ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมีลักษณะเดียวกันกับบ่อน้ำนั่นเอง แค่ทะเลสาปมีพื้นที่ที่ใหญ่โตมากกว่ามาก

ทะเลสาปเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น และทะเลสาปก็มีได้ทั้งชนิดที่เป็นทะเลสาปน้ำจืดและทะเลสาปน้ำเค็ม แล้วแต่ลักษณะของพื้นแผ่นดินที่น้ำนั้นถูกกักขังอยู่ ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในไทยคือ บึงบอระเพ็ดในจังหวัดนครสวรรค์ และใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการกักเก็บน้ำคือทะเลสาปไบข่าน (Baikal)ในประเทศรัสเซีย 

ทะเลสสาปน้ำเค็มเรียกว่า Salt Lake ส่วนทะเลสาปน้ำจืดเรียกว่า Freshwater Lake

ทะเลสาปแบนฟ์ ในประเทศคานาดา
ทะเลสาปน้ำเค็มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกก็คือทะเลสาปเดดซี (Dead Sea)เพราะทะเลสาปนี้มีความเข้มข้นของเกลือมากจนทำให้เราสามารถลอยบนน้ำได้อย่างสบายๆ
ทะเลสาปเดดซีอยู่ระหว่างประเทศจอร์แดน (Jordan) อิสราเอล (Israel) และเวสต์แบงค์ (Westbank)

ทะเลสาปน้ำตื้น – Lagoon 

ทะเลสาปน้ำตื้นเป็นแหล่งที่กักน้ำที่แยกตัวออกจากแหล่งน้ำหลักมาอยู่ในบริเวณที่เล็กกว่าและมีความตื้นกว่า โดยที่แหล่งน้ำทั่งสองยังมีส่วนที่เชื่อมต่อกันอยู่

แหล่งทะสาปน้ำตื้นที่แยกเข้ามาจากทะเล

แม่น้ำ – River

เป็นแหล่งกักเก็บที่มีการเคลื่อนที่ของน้ำจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง แม่น้ำจะมีความกว้าง หรือยาว หรือขนาดใหญ่ที่สุดที่อยู่ในผืนดิน และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

คลอง – Canal

คลองก็เป็นแหล่งการถ่ายเทของน้ำคล้ายกันกับแม่น้ำ ต่างกันตรงที่คลองนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกิดขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์ เรามักจะเห็นคลองได้ง่ายๆในพื้นที่ส่วนตัวเมืองหรือที่มีมนุษย์ตั้งรกรากอาศัย กินอยู่ เพื่อช่วยให้การระบายน้ำใช้ หรือแม้กระทั่งน้ำฝนเองไหลลงสู่แม่น้ำได้ง่ายขึ้น

ธารน้ำไหล -Stream

ธารน้ำไหลคือช่องทางการถ่ายเทของน้ำตามธรรมชาติ คล้ายกันกับแม่น้ำแต่เพียงแค่มีปริมาณของน้ำ ความลึก หรือความกว้างน้อยกว่าแม่น้ำเท่านั้นเอง

ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่ใช้เรียกหลายอย่างต่างกันไปตามภูมิภาคและทวีป เช่น Creek, Brook, Beck, Syke, Gill, Run เป็นต้น

บ่อน้ำ – Pond

บ่อน้ำคือแหล่งกักเก็บน้ำที่มีอาณาเขตชัดเจน มีพื้นและมีผนังรอบด้านที่เก็บ ขังน้ำไม่ให้ไหลไปไหน บ่อน้ำสามารถมีได้หลายขนาดและหมายรวมถึงบ่อน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

บ่อน้ำกับทะเลสาปถ้ามองดูแล้วก็มีลักษณะคล้ายกัน ต่างกันแค่ที่ขนาด บ่อน้ำมีขนาดไม่ใหญ่เท่าทะเลสาป แต่ตามที่นักชลธารวิทยา ผู้ที่ศึกษาศาสตร์ของน้ำ (Lakemat.com) ได้จำแนกบ่อน้ำออกจากทะเลสาป โดยกล่าวว่าบ่อน้ำจะมีความตื้นกว่าทะเลสาป มีความตื้นมากพอที่แสงแดดสามารถส่องถึงก้นบ่อได้ และทำให้พืชน้ำสามารถเติบโตได้ทั่วพื้นผิว

อ่างเก็บน้ำ – Basin

อ่างเก็บน้ำเป็นชื่อเรียกแหล่งกักเก็บน้ำที่ลักษณะเหมือนกันกับบ่อน้ำ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ต่างกันคืออ่างเก็บน้ำจะมีช่องระบายน้ำ ระบายน้ำจากในบ่อไปสู่แหล่งน้ำอื่นๆ เช่น แม่น้ำ อ่าว ทะเล เป็นต้น อ่างเก็บน้ำมีทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น นอกจากนี้คำว่า basin ยังใช้ได้กับอ่างล่างมือ หรือ กะละมังได้อีก ด้วยความหมายที่เหมือนกันว่าใช้เก็บน้ำและสามารถระบายน้ำออกได้

ในเมืองไทยมีอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการชลประธาน เพาะปลูก หรือสาธารณูปโภคอยู่หลายที่ หลายๆที่ก็สร้างได้สวยงามเหมาะกับการไปเที่ยวพักผ่อน Sanook ได้จัดอันดับอ่างเก็บน้ำในไทยที่น่าไปเที่ยว 5 แห่ง โดยอ่างเก็บน้ำวังบอนที่จังหวัดนครนายกถูกเลือกให้เป็นอันดับ 1

อ่างเก็บน้ำ – Reservoir

อ่างเก็บน้ำในส่วนของคำศัพท์ภาษาอังกฤษอันนี้หมายถึงตัวส่วนที่เก็บน้ำที่มีตัวเขื่อนกั้น อ่างเก็บน้ำนี้เป็นได้ทั้งอ่างเก็บน้ำที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อ่างเก็บน้ำที่สร้างจากคอนกรีต หรือซีเมนต์ และอ่างเก็บน้ำที่ใช้ส่วนของธรรมชาติเป็นที่กักเก็บน้ำ เช่น สันเขา

เขื่อน – Dam

เขื่อนคือส่วนที่กั้นการไหลออกของน้ำจากตัวอ่างเก็บน้ำ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าเขื่อนคือสถานที่เก็บน้ำทั้งหมดรวมถึงตัวอ่างเก็บน้ำด้วย แต่เขื่อนที่จริงนั้นหมายถึงส่วนที่กั้นน้ำ อีกคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษมีลักษณะการใช้งานเหมือนเขื่อนคือ สันกั้นน้ำ Lock ต่างกันตรงที่ Lock จะมีขนาเล็กกว่า จะเห็นได้บ่อยๆก็เช่น สันกั้นน้ำในคลอง เป็นต้น

อ่างเก็บน้ำ และตัวเขื่อน
เขื่อน
สันกั้นน้ำ

น้ำพุ – Spring

คือน้ำที่พุ่งออกจากใต้ดินแล้วตกลงสู่พื้นผิวดิน น้ำพุเกิดขึ้นได้ทั้งตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 

น้ำตก – Waterfall

น้ำตกเป็นลักษณะการถ่ายเทของน้ำจากที่ที่สูงกว่าลงสู่ที่ที่ต่ำกว่า เมื่อแม่น้ำหรือลำธารไหลผ่านพื้นดินที่มีความลาดชัน หรือหน้าผา

วันนี้น่าจะได้รู้จักคำศัพท์ไปอีกหลายคำเลยนะคะ ไว้เจอกันครั้งหน้ากับคำศัพท์ใหม่ๆมาเล่าให้ฟังอีกค่ะ

ภาพทั้งหมดมาจาก www.pexel.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*