ประเภทของภูเขา

ภูเขามีกี่ประเภท?

ภูเขาแบ่งออกเป็นง่ายๆได้สองประเภทคือ ภูเขาที่เกิดจากภูเขาไฟ กับภูเขาที่เกิดจากการขยับ เคลื่อนตัวของเปลือกโลก แต่ถ้ามาดูให้ดีในรายละเอียดอีกทีนั้น ภูเขายังแบ่งออกเป็นได้อีกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการก่อตัว

ภูเขาแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทได้แก่ 

1.ภูเขาที่เกิดจากการโก่งตัว

ภูเขาที่เกิดจากการโก่งตัวเป็นประเภทของภูเขาที่ พบเห็นได้มากที่สุด เทือกเขาที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ก็เป็น ภูเขาที่อยู่ในประเภทนี้ ซึ่งเกิดจากการ โกงตัวของแผ่นดินกว่าล้านล้านปี ภูเขาประเภทนี้เกิดจากการที่ แผ่นพื้นดิน เคลื่อนตัวเข้าหากัน จึงทำให้เกิดแรงอัดแล้วก็ยกตัว โกงขึ้น กว่าระดับพื้นดิน จึงเกิดกลายเป็นภูเขาหรือเทือกเขาขึ้นมา เทือกเขาที่มีชื่อเสียง ที่เกิดจากการก่อตัวในประเภทนี้ได้แก่ เทือกเขาหิมาลัยยันในทวีปเอเชีย เทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรป เทือกเขาแอนดีสในทวีปอเมริกาใต้ เทือกเขาร็อกกี้ในทวีปอเมริกาเหนือ เทือกเขาอยู่ลาวในทวีปรัสเซีย


เทือกเขาร็อกกี้ในทวีปอเมริกาเหนือ

เทือกเขาหิมาลัยยันในทวีปเอเชีย

2. ภูเขาที่เกิดจากการแตกตัว ของ แผ่นหินบนพื้นดิน

 ภูเขาประเภทนี้เกิดจากการที่ ชั้นหินบนพื้นดินเกิดการแตกตัวออกจากกัน เป็นก้อน เป็นแท่ง แล้วแทนที่จะตกลงมา แท่งพื้นหินเหล่านี้ก็ดันตัว ขึ้นหรือดันตัวลงซ้อนกัน จนทำให้เกิด พื้นแผ่นดินที่มีระดับต่างๆการกลายเป็นภูเขา ภูเขาที่เกิดจากการ แต่งตัวของพื้นหินบนพื้นดินนี้ มักจะมี ด้านหน้าของภูเขาที่สูงชัน คล้ายหน้าผา ส่วนด้านหลังลาดชัน ภูเขาที่เกิดจากการ แตกตัวของพื้นหินแบบนี้ ได้แก่ เทือกเขาเซียร์ราเนวาดา ในทวีปอเมริกาเหนือ เทือกเขา Harz ในประเทศเยอรมนี
รัฐอเมริกา

3. ภูเขารูปโดม

ภูเขารูปโดมเกิดจากการที่ ฉันหินหนืดหรือแมกมาที่อยู่ใต้พื้นผิวดิน รวมตัวกันจำนวนมากแล้วก็ดันแผ่นพื้นดินให้ สูงขึ้นภายใต้พื้นผิวโลก โดยไม่ได้ไหล ออกมาจาก ภายใต้พื้นผิวดิน พื้นแผ่นดิน ในขณะที่ กลุ่มของแม็กม่าดันให้พื้นผิวสูงขึ้นนั้นก็เกิดการเย็นตัว ในชั้นหินของพื้นผิวที่แม็กม่าหรือว่าชั้นหินหนืดดันตัวขึ้นสูงขึ้นแต่เป็นโดมนั้นก็เกิดการเย็นตัว แล้วก็ชั้นหินเหล่านี้ก็จะมีลักษณะเรียบ ภูเขาส่งรูปตอนนี้ เกิดจากการที่เกิดจากการดันตัวของชั้นหินหนืดแมกมานั้นจะมีความสูงต่างจาก พื้นหินแผ่นพื้นผิวแผ่นดินโดยรอบ ทำให้เมื่อเวลาลมหรือฝน ตกกระทบกับ ภูเขาหินโดมนี้แล้ว ก็จะกัดเซาะพื้นผิวทำให้มีลักษณะเรียบแล้วก็โกงเป็นโดม
สีภูเขาที่เกิดจากภูเขาไฟ หนุมาน ซึ่งตาม ชื่อของภูเขาประเภทนี้แล้วก็สามารถจะเดาได้ว่าเกิดจากภูเขาไฟ ภูเขาประเภทนี้เกิดจากเมื่อภูเขาไฟระเบิดตัวแล้วก็ปล่อยลาวาหรือแมกมาออกมาบนพื้นผิวโลกแล้วเราว่าเรานี้ก็ซ้อนตัวกันเป็นชั้นชั้นบนพื้นแผ่นดินโลก หนังโป๊ เมื่อเราเวลาเรานี้ซ้อนกันจนมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเขาไฟสงบลงเรานี้ก็เกิดการเย็นตัวลงกลายเป็นกอง ของ หินแข็ง ซึ่งก็คือภูเขาอีกประเภทหนึ่งนั่นเอง หนังโป๊ฝรั่ง ลักษณะหินของภูเขาประเภทนี้มักจะเป็นชั้นภายใต้ภูเขาของประเทศมีลักษณะเป็นชั้นชั้นเชิงซ้อนกัน ภูเขาที่เกิดจากการก่อตัวลักษณะนี้ได้แก่ภูเขาเซนต์เฮเลนส์ในประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ภูเขาพินนาชาบูในประเทศฟิลิปปินส์ ภูเขาเคลียร์ภูเขาลาวาในรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกา

4.ภูเขาที่เกิดจากภูเขาไฟ

ภูเขาประเภทนี้เกิดจากแมกมาที่ไหลออกมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ภูเขาไประเบิด ลาวาที่เกิดจากแมกมาไหลทับซ้อนกันหนาขึ้นๆ เมื่อเกิดการเย็นตัวลาวาก็จะจับตัวแข็งเป็นก้อนก่อเป็นภูเขาขึ้นมา ดูภาพเพื่มเติมที่นี่

ภาพทั้งหมดมาจากเวปไซต์ www.pexel.com กดที่ภาพเพื่อดูเครดิตเจ้าของภาพถ่าย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*