พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ

ระบายสีวันแม่

ภาพระบายสีพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ หรือวันเกิดของพระองค์ท่าน และเราถือวันนี้ว่าเป็นวันแม่แห่งชาติ เพราะพระองค์ถือเป็นแม่ของประชาชนชาวไทย

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดภาพเต็มๆได้ข้างล่างนี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*