พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช

ใบงานอนุบาล
ใบงานอนุบาล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกวันที่ 5 ธันวาคมถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน เราได้ตั้งวันนี้ว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติเพราะความรักของชาวไทยที่มีต่อท่าน

ตัวอย่างไฟล์


ไฟล์สำหรับดาวน์โหลดกดด้านล่าง


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*