พระปิยมหาราช

ใบงานอนุบาลระบายสี

แบบฝึกหัดระบายสีสมเด็จพระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 5 ในราชวงศ์จักรี ทรง พระนามเต็มของพระองค์ท่านคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรส (ลูกชาย) ในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 

พระนาม พระปิยมหาราช ซึ่งหมายถึง มหาราชผู้เป็นที่รัก มาจากพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงทำเพื่อพัฒนาประเทศ และเพื่อประชาชนอย่างใหญ่หลวง ซึ่งหลังจากที่พระองค์สวรรคตลงในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 ประชาชนชาวไทยจึงได้มอบพระนามนี้เพื่อเรียกพระองค์ท่าน

ดาวน์โหลดไฟล์เต็มข้างล่างนี้ค่ะ


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*