สาระหน้ารู้ เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา สาระสำคัญ เรื่องน่ารู้

เคยสงสัยไหมว่า การเข้าพรรษาคืออะไร และทำไมต้องเข้าพรรษา วันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน 

ประเพณีเข้าพรรษา เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยเกิดขึ้นในช่วงของการทำนา เมื่อพระสงฆ์ออกเดินบิณฑบาต จึงไปเหยียบโดนเมล็ดพันธุ์ข้าว และเหยียบแมลงตายโดยไม่ได้เจตนา พอชาวบ้านและชาวนารู้จึงโกรธมาก พากันไปกราบทูลพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ พระองค์จึงทรงบัญญัติให้มีการจำพรรษาในช่วงหน้าฝนเพราะเป็นฤดูของการทำนา ด้วยระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา โดยในช่วง 3 เดือนนี้ พระภิกษุสงฆ์จะอยู่อาวาส หรือจำพรรษาพักอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอด 3 เดือน ห้ามมิให้เดินทางไปในที่ต่างๆ นับแต่นั้นเป็นต้นมา ประเพณีเข้าพรรษาจึงเกิดขึ้น และสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

วันเข้าพรรษา มีความสำคัญอย่างไร

  • กำหนดให้ภิกษุสงฆ์หยุดการเดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆ ในช่วงวันเข้าพรรษา เพราะเป็นช่วงที่ชาวบ้านทำไร่ทำนา ช่วยให้ต้นกล้า ตลอดจนสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินธุดงค์
  • หลังจากเดินทางจาริกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนามาเป็นเวลา 8 – 9 เดือน ช่วงเข้าพรรษาจะเป็นช่วงที่ให้พระสงฆ์ได้หยุดพักผ่อน
  • วันเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคำสั่งสอนของพุทธศาสนา ตลอดจนศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยทั้งหลายด้วย เพื่อมาถ่ายทอด และเทศนาแก่ประชาชนต่อไป
  • เป็นโกอาสดีสำหรับผู้ที่ต้องการบวชเป็นสามเณร หรือพระภิกษุสงฆ์ อันเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป
  • เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ประชาชนทั้งหลาย ได้มีโอกาสสร้างบุญบารมี และบำเพ็ญกุศล เช่น ทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน งดเว้นอบายมุข อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะขัดจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยการฟังพระธรรมเทศนาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษาอีกด้วย

โดยวันเข้าพรรษานั้นเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) และมีกิจกรรมวันเข้าพรรษา ดังต่อไปนี้ 

  • ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา และถวายเทียนพรรษา
  • ทำกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยแก่ภิกษุและสามเณร
  • ร่วมกันทำบุญตักบาตร สร้างบุญกุศล ฟังธรรมเทศนา และรักษาอุโบสถศีล
  •  งดเว้นอบายมุขต่างๆ เช่น การดื่มสุรา ยาเสพติด เป็นต้น 

ทั้งหมดนี้ก็คือ สาระหน้ารู้เกี่ยวกับ วันเข้าพรรษา ที่คุณควรรู้ เพราะเป็นวันสำคัญและประเพณีอันดีงามของชาวไทยทุกคน ในขณะเดียวกัน เราคนไทยทุกคนอย่าลืมที่จะสืบทอดประเพณีเหล่านี้ เพื่อส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานของเราด้วย เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้เรียนรู้ และได้สัมผัสกับความเป็นไทย สิ่งดีงามเหล่านี้จะได้ไม่หายไปจากความเป็นไทย และคงอยู่ในหัวใจของเราทุกคน ตลอดกาล… 

ขอบคุณภาพจาก https://www.pexels.com/photo/bhikkhu-book-boy-buddhism-220578/

เรื่องน่ารู้อื่นๆ

, , ,

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*