หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการศึกษาไทย

รวบรวมลิงค์ link เอกสาร คู่มือสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ ของไทย ไว้ให้สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู เพื่อใช้อ้างอิงในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ การเรียนการสอนของเด็กๆที่บ้าน และที่โรงเรียน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

http://academic.obec.go.th/images/document/1515232879_d_1.pdf

http://www.escd.or.th/data/2017/kin_curriculum2560.pdf

https://edu.msu.ac.th/JAD/home/journal_file/394.pdf

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546

http://www.opes.go.th/sites/default/files/users/user1/vichakan/2.pdf

https://www.kruwandee.com/news-id30680.html

ข้อแตกต่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเก่า 2546 และใหม่ 2560

https://siamrath.co.th/n/21473

https://www.facebook.com/pg/notetutor/photos/?tab=album&album_id=672608262863113

พัฒนาการหลักสูตรการศึกษาของไทย

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1243-file.pdf

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=75

https://www.รักครู.com/14660/

https://www.kroobannok.com/84974

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*