อยากเป็นหมอ เรียนที่ไหนดี 5 อันดับคณะแพทย์ที่ดีที่สุด

อยากเป็นหมอ เรียนที่ไหนดี 5 อันดับคณะแพทย์ที่ดีที่สุด

อยากเป็นหมอ เรียนที่ไหนดี 5 อันดับคณะแพทย์ที่ดีที่สุด ของประเทศไทย และในต่างประเทศอันดับต้นๆของโลก มาดูกันค่ะ เผื่อใครที่คิดวางแผนไว้ว่า โตขึ้นอยากเป็นหมอ จะได้เตรียมตัว วางแผนการเรียนล่วงหน้า

ก่อนที่จะไปดูคณะแพทย์ที่ต่างประเทศ เรามาดูในประเทศไทยของเรากันก่อนดีกว่าค่ะ ปล.รายชื่อคณะแพทย์ทั้งหมดที่เรานำมาแชร์วันนี้ไม่ได้เรียงลำดับดีที่สุด แต่เป็นระดับ Top 5 นะจ้ะ

อยากเป็นหมอ เรียนที่ไหนดี 5 อันดับคณะแพทย์ที่ดีที่สุด ในประเทศไทย

การเรียนแพทย์ในไทยถือว่า ประเทศไทยเรามีมาตรฐานการเรียนการสอน และการวิจัยที่มีมาตรฐานสูง เป็นที่ยอมรับในหลายๆประเทศ นักเรียนที่ต้องการเรียนแพทย์โดยส่วนมากจะเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา วิชาต่างๆที่น้องๆจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ดีได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ต่างๆ ฟิสิกซ์ เคมี ชีวะ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ โดยทางเวปไซต์ tueetor.com ได้แบ่งสัดส่วนการให้ความสำคัญของการเตรียมตัวดังนี้

  • วิชาวิทยาศาสตร์ต่างๆ ฟิสิกซ์ เคมี ชีวะ 40%
  • วิชาคณิตศาสตร์ 20%
  • วิชาภาษาอังกฤษ 20%
  • วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาความถนัดแพทย์ อีกวิชาละ 10%

เห็นอย่างนี้แล้วเริ่มเตรียมตัวกันได้ใช่ไหมคะ ว่าเราเรียนเด่น เรียนอ่อนด้านใด จะต้องวางแผนอย่างไรเพื่อจะสอบเข้าเพื่อเรียนหมอได้ ลองมาดูกันข้างล่างค่ะว่ามีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิดสอนวิชาแพทย์ มีภาควิชาอะไร และมีข้อกำหนดการรับนักเรียนอย่างไรบ้าง

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยนี้เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับคนไทย ในเรื่องชื่อเสียงในด้านการแพทย์ ถูกจัดในอยู่ในอันดับ 104 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย ในปี 2563 มหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 จากการสร้างโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมีรั้วการเรียนทั้งหมด 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร และอีก 3 แห่งในต่างจังหวัด โดยวิทยาเขตศาลายาเป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุด เปิดทั้งหมด 24 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี และอีก 2 สาขา ในระดับปริญญาโท

การเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนี้แบ่งออกเป็นสองสายหลักๆ คือ แพทย์รามา กับ แพทย์ศิริราช การเรียนการสอนของทั้งสองนี้โดยภาพรวมมีคุณภาพพอๆกัน แตกต่างกันเพียงวัฒนธรรมการเรียน และการใช้ชีวิตอยู่นการเรียน เช่น ทางแพทย์ศิริราชจะเน้นในเรื่องการเรียนการสอนแบบตามประเพณีดั้งเดิม ตามหลักสูตร มีความเข้มข้น เคร่งครัดในเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ในขณะที่ทางแพทย์รามา จะค่อนไปทางทันสมัย ฝึกเน้นการค้นคว้าวิจัย ทดลองหาการรักษาใหม่ๆ เป็นต้น

ภาพโดย Retha

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยใจกลางเมืองกรุงเทพ อันดับหนึ่งในคุณภาพการศึกษาในหลายสาขาวิชา และอันดับหนึ่งในหลายๆใจนักเรียนหลายๆคนที่ใฝ่ฝันอยากที่จะสอบติดและเรียนที่นี่ ถูกจัดเป็นอันดับ 174 ของมหาวิทยาลัยในเอเชียที่มีคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดในภาพรวม มหาวิทยาลัยเปิดรับนักเรียนประมาณ 300 คน ในระดับปริญญาตรี ในทุกๆ ปีการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถ้าไม่อยากใช้ชีวิตในการเรียนในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพ ลองพิจารณามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดูนะคะ วิทยาเขตตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่ถูกจัดว่าเป็นเมืองหนึ่งที่น่าอยู่ของไทย มีครบครันทั้งหมดวิถีชีวิตที่ทันสมัย และ บรรยากาศธรรมชาติ พร้อมทั้งวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเหนือ นอกจากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว คุณภาพการเรียนการสอนที่นี่ก็ถูกจัดอยู่ในชั้นแนวหน้าเช่นกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดี จัดอยู่ในหนึ่งของ 250 – 300 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของเอเชีย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเน้นการผลิตบุคคลากรให้มีคุณภาพระดับโลก ถูกขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและคุณภาพของการทำวิจัยในระดับต้นๆของประเทศ โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจับมือร่วมกับทีมวิจัยทั้งภายในประเทศและนานาชาติมากมายกว่า 25 ประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานงานวิจัยและยกระดับการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา โรงพยาบาลหลักของทางมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการผลิตบุคลการชั้นนำ คือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดที่ตั้งอยู่ในทางภาคใต้ของไทย มีวิทยาเขตทั้งหมด 5 ที่ ได้แก่ หาดใหญ่ ภูเก็ต ตรัง สุราษฏร์ธานี ปัตตานี มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลที่อยู่ในการดำเนินงานมากถึง 4 โรงพยาบาล อีกทั้งมีชื่อเสียงในเรื่องงานวิจัย และการพัฒนาท้องถิ่น เห็นได้จากมีหลักสูตรพิเศษเฉพาะของมหาวิทยาลัยนอกเหนือการผลิตบุคลกากรแพทย์ทั่วไปแล้ว ยังมีหลักสูตรแพทย์แนวปฏิรูป และแพทย์เพื่อชาวชนบท ซึ่งเหมาะมากสำหรับบริบทสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย

5 คณะแพทย์อันดับต้นๆในต่างประเทศ

คราวนี้ลองมาดูในต่างประเทศกันบ้างคะ มีมหาวิทยาลัยที่ใดบ้างที่มีการเรียนการสอนแพทย์ในระดับต้นๆของโลก ส่วนมากการเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยด้านล่างนี้ จะมีความโดดเด่นของการเรียนการสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยเน้นในเรื่องของการค้นคว้าวิจัย การคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ ลองมาดูกันค่ะ

มหาวิทยาลัยฮาร์วาด Havard University

มหาวิทยาลัยฮาร์วาดถือว่าเป็นอันดับ 3 มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองบอสตัน ทางฝั่งตะวันออกของประเทศ

คณะแพทย์ที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในคณะแพทย์ที่เข้าเรียนยากมาก เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ค่อนข้างเข้ม ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการคัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณสมบัติ เป็นบุคลลที่มีความมุ่งมั่น มีวุฒิภาวะสูง โดยนึกถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเอง มีภาวะผู้นำสูง และ มีศักยภาพในการทำงานกับผู้อื่น

ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับนักเรียนต่างชาติด้วย การเรียนที่นี่รับเฉพาะนิสิตระดับปริญญาโท เป็นต้นไป ผู้ที่จะสมัครจะต้องเรียนจบระดับปริญญาตรีมาจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานการศึกษาในระดับสูงมาก่อน โดยทางมหาวิทยาลัยจะเลือกพิจารณาเลือกนักเรียนที่เรียบจบจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ แคนนาดา ในอันดับแรก

ภาพโดย Pixabay

มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด Standford University

อยู่ในประเทศสหรัฐอเมิรกาเช่นกันค่ะ เปิดรับนักเรียนในระดับปริญญาโท เป็นต้นไป เน้นสาขาวิชาสำหรับนักเรียนที่ต้องการต่อ ยอดในการศึกษาเพิ่มเติม และการทำวิจัย นักศึกษาที่จบจากที่นี่ล้วนเป็นผู้ที่ทำชื่อเสียง ทั้งได้รับรางวัลโนเบลกว่า 6 คน กว่า 30 คน เป็นสมาชิก National Academy of Sciences และ อีก 42 คน ก็เป็นสมาชิกของ Institute of Medicine

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด Oxford University

ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ และมีชื่อเสียงอันดับต้นในประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ทีเมือง ออกซ์ฟอร์ด ห่างจากเมืองลอนดอนประมาณ 2 ชั่งโมง

ที่นี่สำหรับการเรียนสาขาวิชาแพทย์ จะรับนักเรียนประมาณ 150 คนในแต่ละปีการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ส่วนในระดับปริญญาโทจะรับประมาณ 30 คน ต่อปี เรียนที่นี่นอกจากจะได้ชื่อว่าเรียนจบออกซ์ฟอร์ดแล้ว เมืองนี้ถือว่าน่าอยู่มาก ตึกรา อาคารเรียนทั้งหลายแลดูขลัง สง่างาม อย่างกับถือว่าอยู่ในแฮรี่ พอตเตอร์ ข้อดีอีกอย่างก็คือ ทางมหาวิทยาลัยเน้นให้นิสิตได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตนอกเหนือจากการเรียน มีทั้งกิจกรรมนอกการรเรียน กิจกรรมสังสรรค์ หรือ การจัดการติวเป็นกลุ่มย่อยๆ

ภาพโดย Laurentiu

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ Cambridge University

ตั้งอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ ห่างออกมาจากกรุงลอนดอนมาทางเหนือประมาณ 3 ชั่วโมง หากได้มาเรียนที่นี่ จะได้บรรยากาศชีวิตนักศึกษาที่ครบรส ทั้งตารางเรียนเข้ม กิจกรรมมาก การปาร์ตี้สังคมสูง อีกทั้งบรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นน่าอยู่มาก

มหาวิทยาลัยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โดยรับเพียงสาขาละประมาณ 6 คน ต่อปี รวมทั้งปีการศึกษา รับนักเรียนประมาณ 260 คน

มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจจ์ ลอนดอน Imperial College London

มหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ในกลางกรุงลอนดอน หนึ่งในเมืองหลวงที่น่าอาศัยอยู่ที่สุดในโลก เนื่องด้วยมีกิจกรรม มีเทศกาลเกิดขึ้นในลอนดอนตลอดทั้งปีไม่ให้เบื่อ

จุดเด่นของการเรียนที่นี่คือ นักเรียนได้มีโอสาสได้ลงวอร์ดพบกับผู้เจ็บป่วนจริงๆตั้งแต่ปีแรกเลยทีเดียว มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนนานาชาติมาก แต่ในสาขาแพทย์นั้น มีนักเรียนต่างชาติน้อยคนนักที่ได้รับเข้าเรียน

ภาพโดย Dominika

คณะแพทย์อันดับต้นๆอื่นๆในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย Columbia University

มหาวิทยาลัยเยล Yale University

มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอบสกินส์ Johns Hopkins University

มหาวิทยาลัย UCL

มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจจ์ King’s College London

มหาวิทยาลัยโตรอนโต University of Toronto

มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น University of Melbourne

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ National University of Singapore

มหาวิทยาลัยโตเกียว The Univeristy of Tokyo

มหาวิทยาลัยฮ่องกง University of Hong Kong

อ่านจบหน้านี้แล้ว หวังว่าคงจะได้รับข้อมูลเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการวางแผนการเรียนล่วงหน้านะคะ สำหรับเรื่องหน้า อยากให้เราเสาะหาข้อมูลเรื่องใดมาเล่าสู่กันฟัง สามารถทิ้งข้อความไว้ให้เราได้เลยค่ะ

ภาพปกโดย Photo by Edward Jenner from Pexels


อ่านบทความอื่นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*