ลีลามือและระบายสี

แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  เตรียมความพร้อมอนุบาล

เขียนเส้นตามรอยประ ลีลามือ เส้นและรูปทรงต่างๆ ฝึกจับดินสอให้ถูกต้องก่อนเขียน

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือนักเรียนโฮมสคูล 

สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี

ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents, teachers or home-school students.

Free to download for non-commercial use

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*