เต่าน้อย จากรังใส่ไข่

อุปกรณ์
1. ถาดไข่
2. กระดาษขาว a 4
3. สีเทียน, สีน้ำ, ถาดสี, พู่กัน
4. เส้นเอ็น
5. กาว
6. เจ็มเจาะหลังเต่า
7. ปากกาเมจิก
8. ดินสอ
9. ไม้ตะเกียบ

วิธีทำ
1. ตัดรังไข่เป็นรูปทรงหลังเต่า
2. วาดรูปเต่าบนกระดาษ A4
3. เด็กระบายสีตัวเต่าด้วยสีเทียน
4. เด็กระบายสีหลังเต่าด้วยสีน้ำ
5. เจาะหลังเต่าให้เป็นรูไว้ร้อยเส้นเอ็น
6. ผูกเส้นเอ็นกับไม้ตะเกียบและร้อยหลังเต่าไว้
7. ทากาวระหว่างตัวเต่ากับหลังเต่า
8. ทิ้งไว้ให้แห้ง
9. จับด้ามตะเกียบห้อยเต่าแกว่งไปมา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*