แบบฝึกหัดเชาวน์เขาวงกต Totally Maze

แบบฝึกเชาวน์ชุด Marvel Spider Man ของแท้ นำเข้า สี่สี่ทั้งเล่มกว่า 80 หน้า สำหรับเด็กอายุ 4-11 ปี

  • พัฒนาทักษะการคิดในเรื่องการสังเกต วางแผน การคาดการล่วงหน้า
  • ฝึกการจับดินสอ และการใช้น้ำหนักในการเขียน ผ่านเกมส์ และภาพที่น่ารัก
  • พัฒนากล้ามเนื้อมือ และการใช้ตาประสานกับมือ โดยเฉพาะเส้นทางที่เล็กแคบ คดเคี้ยว


มีให้เลือก 2 แบบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พิเศษมาจากเวปแม่ไก่ ใช้ CODE: YWOAFBNRB ลด 35% จนถึง 15 มกราคม 2565

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*