ใบงานเติมพยัญชนะที่หาย

ใบงานเติมพยัญชนะที่หายไป ใบงานฝึกเขียน และทบทวนพยัญชนะไทย ก-ฮ ในฟอนต์ตัวหนังสือแบบต่างๆ ให้เด็กหัดเขียน โดยเติมพยัญชนะที่หายไปให้ครบถ้วน ใบงานทั้งหมดอยู่ด้านล่าง กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

ติดตามข่าวสารและอัพเดทใบงานใหม่ๆได้ที่เฟสบุคของเรา ช่วยกดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยนะคะ https://www.facebook.com/rainbowhen.freesheet/?ref=bookmarks 


ใบงานคัดลายมืออื่นๆ

Rainbow Hen Club เป็นเวปไซต์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า Rainbow Hen แม่ไก่ใจดี แจกฟรีแบบฝึกหัด โดยมีเป้าหมายเพื่อ ผลิตใบงานที่มีความละเอียดสูง สำหรับถ่ายสำเนาใช้ในโรงเรียน หรือปริ้นท์เพื่อใช้งานที่บ้าน เพื่อช่วยเหลือคุณครูและผู้ปกครองในการจัดเตรียมการสอน หรือหาสื่อเพื่อใช้ประโยชน์นการศึกษา 

เวปไซต์แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัดอันแรกนั้นจัดตั้งขึ้นโดยครูจุ๊บโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ เมื่อปี วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยมีเป้าหมายว่าจะทำใบงานแจกให้ใช้ฟรีเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย โดยใบงานนั้นจะ

  • มีเนื้อหาเหมาะกับการพัฒนาทักษะเด็กในวัยปฐมวัย
  • มีความสวยงาม และมีความละเอียดสูง เหมาะแก่การถ่ายสำเนาหรือปริ้นท์ในบ้าน

ซึ่งเราเล็งเห็นถึงปัญหาที่ว่า ในประเทศไทยเรานี้มีสื่อ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพแจกให้ใช้งานฟรีน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของชุมชนเมือง และชุมชนชนบทก็ยังมีมาก หนังสือหรือแบบฝึกหัดใหม่ๆก็มักจะมีราคาแพงเกินไป

ในช่วงเริ่มต้นของการทำ เวปไซต์ นี้ แบบฝึกหัดที่ถูกผลิตขึ้น ส่วนใหญ่จะได้มาจาก หลักสูตรการเรียนการสอน ของทางโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ ที่ได้รับการพัฒนาแนวการเรียนการสอน มาจนเห็นว่า ใช้ได้เกิดประสิทธิผล กับนักเรียนเป็นอย่างสูง ถ้าได้ทราบถึงแนวการเรียนการสอนของโรงเรียนก็จะทราบว่า เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์นั้นมีระดับความสามารถในการอ่านออกเขียนได้สูง ซึ่งตรงกันข้าม กับจำนวนเวลาที่ใช้ในการเรียนในส่วนของวิชาการนั้น ใช้เวลาน้อยมาก

แผนงานในปัจจุบันตั้งเป้าไว้คือ 

  • ร่วมมือกับผู้ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ในการผลิตสื่อแจกให้ใช้งานได้ฟรี เพื่อประโยชน์ต่ออนาคตของเยาวชน 
  • ขยายชุมชนให้ใหญ่ขึ้นในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชุมชน คนสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่สิ่งดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังให้กับประเทศชาติ และโลกในอนาคต

ทางทีมงานหวังว่า สิ่งที่ได้เผยแพร่ให้ใช้ในเวปไซต์นี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย กับผู้ที่ใช้งาน ซึ่งที่ผู้ใช้งานจะร่วมมือในการพัฒนาเยาวชนไทยกับแม่ไก่ได้ง่ายๆเพียง บอกต่อแก่ผู้คนที่รู้จัก แชร์แบบฝึกหัดต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้อื่นได้ทราบ ทีมงานแม่ไก่ จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และจะเป็นกำลังใจดีดีให้ทำแบบฝึกหัด และนำเสนอข้อมูลดีๆ ต่อไปค่ะ

2 Comments

  1. แบบฝึกหัดดีมากค่ะ เหมาะสำหรับเด็ก อ. และ เด็กหัดเรียนภาษาไทยเริ่มต้นค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*