หน่วยฤดูหนาว ใบงานหน่วยฤดู
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สปช

ภาพระบายสี หน่วยฤดูกาล ฤดูหนาว

ภาพระบายสี หน่วยฤดูกาล ฤดูหนาว ดาวน์โหลดฟรีห้ามจำหน่าย ห้ามแก้ไขใบงาน ไฟล์กดดาวนโหลดที่ด้านล่าง ภาพระบายสี หน่วยฤดูกาล ฤดูหนาว [Read…]

กิจกรรมการเรียนรู้วันหยุด กิจกรรมวันหยุด
กิจกรรมวันหยุดสำหรับพ่อแม่

กิจกรรมวันหยุด เรื่องสีต่างๆและการเขียนเส้นอย่างง่าย

กิจกรรมวันหยุด เรื่องสีต่างๆและการเขียนเส้นอย่างง่าย สำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ใช้ในการทบทวน หรือสอนลูกล่วงหน้า เป็นกิจกรรมสั้นๆ ที่ช่วยให้คุณพ่อ [Read…]

กิจกรรมวันหยุด กิจกรรมทบทวนวันหยุด
กิจกรรมวันหยุดสำหรับพ่อแม่

กิจกรรมวันหยุด เรื่องรูปทรงต่างๆ

กิจกรรมวันหยุด เรื่องรูปทรงต่างๆ สำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ใช้ในการทบทวน หรือสอนลูกล่วงหน้า เป็นกิจกรรมสั้นๆ ที่ช่วยให้คุณพ่อ [Read…]