คณิตศาสตร์

เขียนเครื่องหมายเท่ากันหรือไม่เท่ากัน

แบบฝึกหัดอนุบาล เขียนเครื่องหมายเท่ากันหรือไม่เท่ากัน แล้วระบายสีให้สวยงาม แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มี Spam ไม่มีไวรัสใดๆทั้งสิ้นนะคะ เราขอความร่วมมือไม่ดัดแปลงหรือแก้ไข แบบฝึกหัดบน [Read…]

คณิตศาสตร์

ใส่เครื่องหมายเท่ากัน ไม่เท่ากัน

นับจำนวนภาพแล้วใส่เครื่องหมายเท่ากัน หรือ ไม่เท่ากัน แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ใส่เครื่องหมายเท่ากัน ไม่เท่ากัน [Read…]