ป้ายตัวเลขตกแต่งห้องเรียน
คณิตศาสตร์

ตัวเลขไทยและอารบิค ตกแต่งห้องเรียน

1️⃣ ตัวเลขไทยและอารบิค ตกแต่งห้องเรียน2️⃣ กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างก่อน3️⃣ ราคา 15 บาท สำหรับดาวน์โหลดติดผนัง4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้า […]

ป้ายตกแต่งห้องเรียน
คณิตศาสตร์

ป้ายตกแต่งห้องเรียน จำนวนเลข 1-10

1️⃣ ป้ายตกแต่งห้องเรียน จำนวนเลข 1-102️⃣ กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างก่อน3️⃣ ราคา 5 บาท สำหรับดาวน์โหลดติดผนัง4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามน […]

กขค ก ไก่
ก-ฮ

ป้ายพยัญชนะ ก-ฮ ติดห้องเรียน

1️⃣ ป้ายพยัญชนะ ก-ฮ ติดห้องเรียน2️⃣ กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างก่อน3️⃣ ราคา 25 บาท สำหรับดาวน์โหลดติดผนัง4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามนำไปจ […]

อักษรสามหมู่
ประโยค

อักษรไตรยางค์ อักษรสามหมู่

1️⃣ ใบงานอักษรไตรยางค์ อักษรสามหมู่2️⃣ กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างก่อน3️⃣ จำนวน 4 หน้า ราคา 20 บาท สำหรับดาวน์โหลดติดผนัง4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไ […]

ชาร์ตหัดอ่าน สระไทย 32 ตัว
ภาษาไทย

ชาร์ต สระไทย 32 ตัว ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ชาร์ต สระไทย 32 ตัว ชุดที่ 1 ใช้ติดผนังบ้าน ใส่แฟ้ม ฝึกหัดอ่านสระ ท่องจำ ขนาดเหมาะสำหรับกระดาษขนาดเอสี่ 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล […]

กระดาษเส้นบรรทัด แจกฟรี
สื่อการเรียนการสอน ป้ายตกแต่ง

เส้นบรรทัด แบบเส้นคู่ กระดาษคัดลายมือ แบบสี

แบบฝึกหัดเรื่อง เส้นบรรทัด แบบเส้นคู่ กระดาษคัดลายมือ แบบสี 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียนเลข2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 5 หน้า4️⃣ copyright protec […]

สื่อการเรียนการสอน ป้ายตกแต่ง

เส้นบรรทัด กระดาษคัดลายมือ แบบเส้นคู่ สี

แบบฝึกหัดเรื่อง เส้นบรรทัด กระดาษคัดลายมือ แบบเส้นคู่ สี 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียนเลข2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 2 หน้า4️⃣ copyright protected […]