คำประสม แบบฝึกหัดอนุบาล
คำประสมภาษาอังกฤษ

คัดคำประสมภาษาอังกฤษอนุบาล

แบบฝึกหัดเรื่อง คัดคำประสมภาษาอังกฤษอนุบาล 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียน 2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 3 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน […]

คำประสมพื้นฐานอนุบาล คำประสมปฐมวัย
ก-ฮ

คัดคำประสมปฐมวัยพื้นฐาน ฝ-ฟ แบบฝึกหัดอนุบาล

แบบฝึกหัดเรื่อง คัดคำประสมปฐมวัยพื้นฐาน ฝ-ฟ แบบฝึกหัดอนุบาล 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล 2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 3 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ […]

แบบฝึกหัดอนุบาล
พยัญชนะ ABC

เขียนพยัญชนะ a-z ที่หายไป 7 แบบ

แบบฝึกหัดเรื่อง เขียนพยัญชนะ a-z ที่หายไป 7 แบบ 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียนภาษาอังกฤษ2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 7 หน้า4️⃣ copyright protected ห […]

โหลดฟรี ตัวอย่าง แบบฝึกหัดอนุบาล
คำประสม

อ่านและโยงเส้นจับคู่คำประสมสัตว์

แบบฝึกหัดเรื่อง อ่านและโยงเส้นจับคู่คำประสมสัตว์ 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หัดเรียนอ่าน2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 3 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามนำ […]

แบบฝึกหัดเลข เขียนตัวแลข และ เขียนตัวหนังสือ
จำนวนเลข

เขียนตัวเลขจากหรือตัวหนังสือให้ถูกต้อง

แบบฝึกหัดเรื่อง เขียนตัวเลขจากหรือตัวหนังสือให้ถูกต้อง มาเพิ่มให้ใหม่สำหรับเด็กอนุบาลและ ประถมต้น ฝึกรู้จักตัวเลข 0-100 และเขียนเป็นตัวหนังสือได้ 1️⃣ […]

คำประสมภาษาอังกฤษ

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เขียนพยัญชนะต้น และจับคู่กับภาพ

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เขียนพยัญชนะต้น และจับคู่กับภาพ ให้ถูกต้อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษอนุบาล เตรียมสอบเข้า ป.1 แบบฝึกหัดระบายสีอื่นๆ แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝ […]

เชาวน์ ภาพกับเงา

เชาวน์ปัญญา เตรียมสอบ ป.1 โยงเส้นจับคู่ภาพกับเงา รูปทรงทางคณิตศาสตร์

เชาวน์ปัญญา เตรียมสอบ ป.1 โยงเส้นจับคู่ภาพกับเงา รูปทรงทางคณิตศาสตร์ สังเกตกลุ่มรูปทรงสองเซ็ต และจับคู่กลุ่มรูปทรงเดียวกันให้ถูกต้อง แบบฝึกหัดเตรียมคว […]