คัดลายมืออนุบาล
คณิตศาสตร์

คัดเลขและตัวหนังสือ ไทย-อังกฤษ

คัดสระ หน้าคัดเลขและตัวหนังสือ ไทย-อังกฤษตัว เหมาะสำหรับโรงเรียน อ่านวิธีการดาวน์โหลดอ่านข้อตกลงอนุญาตการดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี จำนวน 2 แผ่น [Read…]

แบบฝึกหัดเลข เขียนตัวแลข และ เขียนตัวหนังสือ
จำนวนเลข

เขียนตัวเลขจากหรือตัวหนังสือให้ถูกต้อง

แบบฝึกหัดเรื่อง เขียนตัวเลขจากหรือตัวหนังสือให้ถูกต้อง มาเพิ่มให้ใหม่สำหรับเด็กอนุบาลและ ประถมต้น ฝึกรู้จักตัวเลข 0-100 และเขียนเป็นตัวหนังสือได้ 1️⃣ สำหรับเด็กเล็ก [Read…]

คำประสมภาษาอังกฤษ

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เขียนพยัญชนะต้น และจับคู่กับภาพ

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เขียนพยัญชนะต้น และจับคู่กับภาพ ให้ถูกต้อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษอนุบาล เตรียมสอบเข้า ป.1 แบบฝึกหัดระบายสีอื่นๆ แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด [Read…]

เชาวน์ ภาพกับเงา

เชาวน์ปัญญา เตรียมสอบ ป.1 โยงเส้นจับคู่ภาพกับเงา รูปทรงทางคณิตศาสตร์

เชาวน์ปัญญา เตรียมสอบ ป.1 โยงเส้นจับคู่ภาพกับเงา รูปทรงทางคณิตศาสตร์ สังเกตกลุ่มรูปทรงสองเซ็ต และจับคู่กลุ่มรูปทรงเดียวกันให้ถูกต้อง แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมอนุบาล แบบฝึกหัดเตรียมควมพร้อมสอบเข้า [Read…]