เลขแนวตั้ง
การบวก

จงหาผลลัพธ์แนวตั้ง

1️⃣ แบบฝึกหัด จงหาผลลัพธ์แนวตั้ง2️⃣ แจกฟรีค่ะ กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างก่อน3️⃣ จำนวน 3 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามนำไปจำหน่าย หรือ […]

แบบฝึกหัดนาฬิกา ป.3
คณิตศาสตร์

แบบฝึกหัดนาฬิกา ป.3

1️⃣ แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดนาฬิกา ป.32️⃣ แจกฟรีค่ะ กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างก่อน3️⃣ จำนวน 3 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามนำไปจำหน่าย หรือ […]

แบบฝึกหัดเลข ฟรี
การหาร

การหารที่ลงตัว

1️⃣ แบบฝึกหัด การหารที่ลงตัว2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 3 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามนำไปจำหน่าย หรือ รีโพสต์ หรือแชร์ออนไลน์โดยไม่ได้ร […]

แบบฝึกหัดเลข ป.1 ดาวน์โหลดฟรี
คณิตศาสตร์

เขียนจำนวนเท่ากับตัวเลข ป.1

1️⃣ แบบฝึกหัด เขียนจำนวนเท่ากับตัวเลข ป.12️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 3 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามนำไปจำหน่าย หรือ รีโพสต์ หรือแชร์ออนไ […]

เลข ป.3
คณิตศาสตร์

เขียนตัวหนังสือจากตัวเลข ป.3

1️⃣ แบบฝึกหัด เขียนตัวหนังสือจากตัวเลข ป.32️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 5 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามนำไปจำหน่าย หรือ รีโพสต์ หรือแชร์ออน […]

เลข ป.3
การคูณ

การบวก ลบ คูณ หาร ระคน ไม่เกินหนึ่งแสน

1️⃣ แบบฝึกหัด เลข ป.3 2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 2 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามนำไปจำหน่าย หรือ รีโพสต์ หรือแชร์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญ […]

คณิตศาสตร์

แบบฝึกหัด เลข ป.3 หัดเขียนตัวเลขและตัวหนังสือ

1️⃣ แบบฝึกหัด เลข ป.3 หัดเขียนตัวเลขและตัวหนังสือ2️⃣ แจกฟรีค่ะ3️⃣ จำนวน 2 หน้า4️⃣ copyright protected ห้ามแก้ไขใบงาน ห้ามนำไปจำหน่าย หรือ รีโพสต์ หรือ […]

เลข ป.3
คณิตศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ทบทวน เลข ป.3

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ทบทวน เลข ป.3 ชุดคำถาม 10 ข้อ จำนวน 2 ชุด ทบทวนเลข ชั้น ป.3 ท้ายบทเรียนเกี่ยวกับจำนวนเลข 0-100,000 กดดาวน์โหลดข้อสอบแบบไม่มีลายน้ำ […]