สถานีวิจัยลำตะคอง
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทัศนศึกษา

สถานีวิจัยลำตะคอง

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม แหล่งเรียนรู้เรื่องพฤกษศาสตร์และแมลง ถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่ใช่พิพิธภัณฑ์แต่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ของประเทศไทยที่เราอยากให้ไปสัมผัสกันสักครั้ง เพราะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องพฤกษศาสตร์และแมลงอย่างสนุกสนานทั้งครอบครัว ภายในพื้นที่กว่า 700 ไร่ [Read…]

No Picture
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทัศนศึกษา

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว หรือพิพิธภัณฑ์สิรินธร

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว หรือพิพิธภัณฑ์สิรินธร จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์อย่างเต็มรูปแบบ ภายในอาคารจัดแสดงเป็นนิทรรศการถาวร นำเสนอเรื่องราวของไดโนเสาร์ได้อย่างน่าตื่นเต้น ครบรส [Read…]

No Picture
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทัศนศึกษา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีสำคัญของไทย ที่ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการดำรงชีวิตสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง หรือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง [Read…]