การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทัศนศึกษา

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และงานแสดงแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 [Read…]