คณิตศาสตร์

มากกว่า น้อยกว่า

มากกว่า น้อยกว่า แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ นับจำนวนภาพแล้วทำเครื่องหมายที่กลุ่มที่มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าตามที่กำหนด [Read…]