ภาษาไทย

เขียนทับรอยชื่อสีและระบายสีให้ถูกต้อง

แบบฝึกหัดวันนี้เป็นแบบเขียนทับรอยชื่อสีต่างๆค่ะ เขียนทับรอย ฝึกสะกดอ่านแล้วระบายสีให้ตรงกับชื่อสีค่ะ แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด วิชาภาษาไทย [Read…]